Rapport: Så bra är företagen på ”mänsklig hållbarhet”

Social hållbarhet Tre av fyra företagsledare vill bli bättre på att mäta medarbetares prestationer, utöver traditionell produktivitet. Men få anser att deras företag utvecklas inom området. Det visar en ny rapport som lyfter trender och utmaningar kopplat till mänsklig hållbarhet.

Rapport: Så bra är företagen på ”mänsklig hållbarhet”
En ny rapport undersöker hur bra företagen är på "mänsklig hållbarhet" Foto: Adobe Stock.

Företagsledare världen över verkar förstå behovet av nya grunder i dagens arbetsliv, som förändrats drastiskt efter pandemin. Däremot är många fortsätt osäkra på hur de bäst hanterar de här förändringarna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Det framgår av en ny rapport från Deloitte som undersöker mänsklig hållbarhet inom företagsvärlden kopplat bland annat AI, digitalisering, transparens, kultur och ledarskap. Mänsklig hållbarhet definieras i rapporten som ”i vilken grad en organisation skapar värde för människor och främjar välbefinnande på arbetsplatsen”.

– Sedan pandemin bröt ut har de faktorer som traditionellt styrt arbetet – hur det är organiserat, var det sker och vem som kvalificerar sig för olika roller – bytts ut mot mer flexibla arbetsmodeller. I och med detta skifte blir arbetets natur och resultat allt viktigare, vilket innebär att ledare behöver utveckla sina metoder för att utvärdera arbetet, säger Josefine Heldeborn, partner på Deloitte i en kommentar.

För att främja mänsklig hållbarhet lyfter rapporten flexibla arbetssätt, samt lämpliga metoder för att mäta prestation. Det kräver, enligt rapporten, inte bara fokus på hur individer skapar värde för organisationen, utan även hur organisationer skapar värde för individen.

– När organisationer får strategiska metoder på plats för att mäta det som verkligen gör skillnad skapar dessa processer förtroende både bland ledare och medarbetare, kommenterar Josefine Heldeborn.

Åtta procent tycker organisationen driver förändring

I studien konstateras att drygt hälften, 53 procent, av organisationerna är i ett tidigt stadie med att uppdatera sina metoder, men endast åtta procent anser att deras organisation gör tillräckligt för att driva på förändring.

– Studier har konsekvent visat att arbetsgivare som gör framsteg inom mänsklig hållbarhet uppvisar starkare affärsresultat. Att införa metoder för att mäta prestation som speglar de anställdas verklighet som den ser ut idag kommer att främja den mänskliga hållbarheten, vilket i sin tur kommer hjälpa organisationen framåt, avslutar Josefine Heldeborn.

Studien baseras på svar från 14 000 deltagare i 95 länder, samt 1 000 chefer på ledningsnivå och styrelseledamöter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.