Rädsla för rättstvister hindrar hållbarhetssamarbeten

Hållbarhet De flesta företag är medvetna om fördelarna att samarbeta inom hållbarhetsområdet. Trots det väljer många att avstå av rädsla för rättstvister och att bryta mot konkurrenslagstiftningen. Det visar en ny rapport.

Rädsla för rättstvister hindrar hållbarhetssamarbeten
Många företag väljer att avstå hållbarhetssamarbeten för att undvika rättsliga processer. Foto: Adobe Stock.

Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om amerikanska storbanker som flyr hållbarhetssamarbeten av rädsla för att dras in i rättsliga processer kopplat till konkurrenslagstiftningen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Nu visar en ny rapport om att trenden syns även utanför USA, och inte bara bland storbanker.

Flera hållbarhetsprojekt läggs på is

Rapporten, som har tagits fram på uppdrag av advokatfirman Linklaters, visar att flera hållbarhetssamarbeten under den senaste tiden lagts på is. Det handlar bland annat om projekt som undersöker hållbara logistiklösningar, gröna produkter, cirkulära förpackningsalternativ och minimikrav inom olika sektorer.

Rapporten baseras på svar från 500 yrkesverksamma inom hållbararhet i Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Av dem anser 82 procent att det är viktigt att samarbeta kring hållbarhetsmål.

60 procent avstår eller pausar hållbarhetssamarbeten

Samtidigt svarar 60 procent svarar att de har pausat eller avbrutit initiativ på grund av att den juridiska risken är för hög.

Det är en markant ökning jämfört med 2020, då en liknande undersökning genomfördes. Då svarade 48 procent att de avstått från hållbarhetssamarbeten för att inte riskera att bryta mot lagen.

Rapporten lyfter också behovet att öka kunskapen kring vad som är tillåtet och inte bland företagen. Den lyfter att det finns ramverk, bland annat EU:s Horizontal Guidelines, som hjälper företag att ta sig an problematiken och samarbeta med sina kollegor. Av de tillfrågade var 30 procent omedvetna om att den typen av vägledning finns tillgänglig.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.