Rapport: Plastföroreningar kan fördubblas till 2040

Plast Mängden plastföroreningar kan fördubblas till 2040. Det visar en ny rapport som understryker vikten av politisk handlingskraft i samband med förhandlingarna om ett globalt plastavtal.

Rapport: Plastföroreningar kan fördubblas till 2040
Plastföroreningarna i världen kan fördubblas till 2040, enligt en ny rapport. Foto: Adobe Stock.

I studien, som publicerades på tisdagen i samband Climate Week som just nu pågår i New York, har rapportförfattarna ställt upp två framtidsscenarion. Det ena utgår från ett så kallat ”business as usual-scenario”, där världen inte lyckas ställa om. Det andra utgår från ett scenario med stark politisk handlingskraft.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
 • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Vi ett ”business as usual-scenario” slår studien fast att mängden jungfrulig plantproduktion sannolikt skulle vara 66 procent högre 2040, jämfört med 2019. Det skulle innebära att växthusgasutsläppen från plastproduktion och användning skulle öka med 63 procent under samma period.

Det andra scenariot, där politiker och beslutsfattare antagit en rad långtgående policyer på global skala, visar att mängden jungfrulig plastproduktion skulle vara 30 procent mindre jämfört med 2019. Det motsvarar 60 procent mindre än 2040 års nivåer i business-as-usual-scenariot.

Föreslår 15 åtgärder till globalt plastavtal

Studien har genomförts av konsultfirman Systemiq på beställning av det Nordiska ministerrådet, där bland annat Sverige ingår. Tanken är att den ska fungera som underlag för det globala plastavtal som FN enades om i mars förra året, och som väntas färdigställas nästa år.

I studien föreslår rapportförfattarna 15 politiska åtgärder, inom fyra övergripande kategorier, att inkludera i avtalet. Dessa åtgärder menar de skulle tvinga länder att dra ner på jungfrulig plastproduktion och investera i infrastruktur för plaståtervinning. Vidare understryker de behovet av nationella mål för att höja sin återvinningsgrad, samt utökat producentansvar för företag.

Fakta

15 åtgärder för att minska plastföroreningar

 1. Inför mål för att minska jungfrulig plastproduktion
 2. Inför nya plastavgifter för att finansiera lösningar över plastlivcykeln
 3. Inför användningsspecifika styrmedel för att minska plastförbrukningen
 4. Inför förbud mot engångsplaster som kan undvikas
 5. Inför mål för återanvändning av engångsplaster som kan undvikas
 6. Inför krav på utfasning av skadliga plaster
 7. Inför designregler för återanvändning, reparation och återvinning.
 8. Inför mål för insamling och återvinning av plast
 9. Inför gemensamma, globala, affärssystem över plastens livscykel
 10. Inför kontroller för en rättvis övergång till hållbar plastproduktion
 11. Inför restriktioner för handel av plastavfall
 12. Inför standarder för kontrollerat omhändertagande av plastavfall som inte kan återvinnas
 13. Inför program för att begränsa och ta bort plast som redan hamnat i miljön
 14. Inför ”uppströmspolicyer” för att undvika utsläpp av mikroplaster
 15. Inför ”nedströmspolicyer” för att undvika utsläpp av mikroplaster

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.