Rapport: Otydlig politik hindrar företagens gröna omställning

Hållbarhetsarbete Drygt 9 av 10 företag ser ett behov av externt stöd för att utveckla sitt hållbarhetsarbete, men bara hälften vet var de ska vända sig. Det visar en ny rapport från FN:s Global Compact, som även lyfter att kortsiktig och otydlig politisk styrning hindrar omställningen till ett hållbart företagande.

Rapport: Otydlig politik hindrar företagens gröna omställning
"Omställningsrapporten" bygger på enkätsvar från närmare 900 svenska företag. Foto: UN Global Compact.

Svenska företag har engagemang, kunskap och vilja att ställa om. Det står klart efter att FN:s hållbarhetsnätverk Global Compact släppt sin stora kartläggning där företag fått tycka till om hinder och möjligheter för att accelerera hållbarhetsarbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Rapportens resultat presenterades på onsdagen av Philip Thormark, chef för den svenska grenen av FN:s Global Compact.

Politiken största hindret

Bland de 876 företag som medverkat i studien är hälften rörande överens om att politiken utgör det största hindret för att nå de globala målen till 2030.

– I svaren är det tydligt att en kortsiktig och otydlig politik är överlägsen etta på vad företagen anser som det största hindret för en hållbar omställning. Att det råder en så stor samstämmighet kring det är nog det som förvånade mig mest, säger Philip Thormark till Miljö & Utveckling precis efter rapportsläppet.

30 procent av företagen anser även att försvårande lagar, regler och processer samt bristande efterfrågan hos kunder och konsumenter försvårar omställningsarbetet.

FAKTA

Om undersökningen

  • Undersökningen har genomförts av UN Global Compact Sweden och Ipsos mellan 30 maj och 21 juni 2022.
  • Undersökningen är en kvantitativ enkätundersökning och bygger på enkätintervjuer och åtta djupintervjuer.
  • Totalt 876 företag har deltagit i undersökningen. 10 000 företag erbjöds att delta via mejl.
  • En majoritet av de som svarat sitter med i företagens ledningsgrupp.
  • Alla som har svarat har över 10 anställda. 82 procent av företagen som deltar klassas som medelstora eller stora företag med över 50 anställda.
  • UN Global Compact har funnits sedan mars 2018 och har omkring 500 medlemsföretag.
Källa: Omställningsrapporten 

Agenda 2030 förbiser näringslivets roll

Vidare lyfter rapporten hur företagen ser på målen i Agenda 2030. I svaren framgår det att flera företag tycker att näringslivet delvis lämnas utanför i framtagandet av målen då de framför allt är inriktade på länder och vad regeringar kan göra. Företagen menar att det i sin tur kan göra det svårt att bryta ner och applicera målen på företagsnivå.

”Målen är bra, men delmålen är väldigt skruvade mot länder. Så för oss är det väldigt svårt att använda SDG:erna på delmål och indikatornivå, de är helt enkelt inte anpassade till ett näringslivsbehov. Det är synd, hade gärna sett att man hade åtminstone några indikatorer som handlar om det som är viktigt för oss…” står det i ett av svaren.

Brister i att integrera hållbarhetsarbetet

När det kommer till hur företagen ser på sitt eget hållbarhetsarbete framgår det att hållbarhetsarbetet brister när det ska omsättas från strategi till praktik.

– Det som undersökningen visar när det kommer till vad företagen själva gör och har rådighet över är att hållbarhetsarbetet är integrerat strategiskt på ledningsnivå, men att det är brister i integreringen i de operativa delarna. Där handlar det om att se till att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela organisationen, säger Philip Thormark och fortsätter:

– Det vi lyfter fram som rekommendationer är att satsa på kompetensutveckling, men också att jobba för att integrera hållbarhet i den ekonomiska styrningen, som är ryggraden i hela affärsverksamheten. Båda de delarna är förutsättningar från att gå från strategi till att det omsätts i företagens verksamhet.

Läs rapporten här. 

Hälften vet inte var de ska vända sig för externt stöd

Samtidigt visar rapportens resultat att över 9 av 10 av företagen anser att de har behov av externt stöd för att utveckla hållbarhetsarbetet, men att bara hälften vet var de ska vända sig för att få det stödet.

– Det finns stöd att få och där har bland annat vi på Global Compact en viktig roll att fylla i att vara ett nätverk av kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte. Det handlar inte bara om att experter går in och hjälper företag, utan även om att företag träffas och delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Det är en jättekraft, säger Philip Thormark.

Slutligen lyfter han att det stora antalet företag som valt att medverka i studien ger en indikation på att det finns vilja och engagemang inom näringslivet att ställa om.

– Vi är jätteglada över att så många har deltagit. Det är tydligt att många vill dela med sig om sina förbättringsförslag och tankar kring vad inte minst politiker kan göra, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.