Rapport manar till kvicksilverstopp

EU bör ta ledningen i kvicksilverfrågan och verka för att utfärda ett globalt förbud mot kvicksilver. Det anser kampanjen Förbli frisk – stoppa kvicksilver, som i en rapport visar på att fler än en av sex kvinnor har högre halter av kvicksilver i kroppen än allmänt accepterade gränsvärden.

Studien, som omfattar 250 kvinnor i 21 länder, bekräftar resultat som presenterades i en EU-rapport 2005. Resultatet är oroväckande eftersom även mycket låga doser kvicksilver anses kunna skada den växande hjärnan hos foster och barn.

Som ett första steg uppmanas EU att anta ett förbud mot kvicksilver i mätapparatur, med undantag endast för mätinstrument inom sjukvården där det bevisligen saknas tillförlitliga alternativ.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.