Rapport: Koldioxidfri el är lösningen

Ökad satsning på el, effektivare elanvändning samt koldioxidneutrala tekniker för att producera el. Det är viktiga pusselbitar för att lösa klimatfrågan, enligt rapport från Eurelectric.

Eurelectric, elföretagens europeiska branschorganisation, presenterar i en rapport hur en koldioxidneutral elsektor år 2050 kan nås. Enligt rapporten kan växthusgasutsläppen i hela EU minska med 75 procent till år 2050. För att nå dit förespråkar rapporten att elen får fler användningsområden, till exempel i transportsektorn och i uppvärmningssektorn, vilket dessutom ger en kraftig energieffektivisering.

– Studien visar att det är möjligt att nå en i princip koldioxidneutral elproduktion till 2050 för hela EU, vilket är en ambition som hela den europeiska branschen stödjer. I Sverige har vi det ju redan idag mycket väl förspänt med 98 procent koldioxidfri elproduktion. Vårt bidrag till att vi kan nå målet är en ökad export av vår klimateffektiva el, säger Maria Sunér Fleming, Svensk Energis enhetschef för produktion.

95-procentig utsläppsminskning

Enligt rapportens scenario för år 2050 består 38 procent av den europeiska elmixen av förnybar energi medan 27 procent kommer från kärnkraft. 30 procent görs i anläggningar med koldioxidavskiljning och 5 procent kommer från övrig fossil energi. Detta minskar utsläppen från elproduktionen i Europa med nästan 95 procent.

– De slutsatser som dras kring vad som måste göras stämmer mycket väl med den svenska branschens analys, säger Maria Sunér Fleming. Rapporten visar tydligt att el är en viktig del av lösningen på klimatproblemet och att elbranschen således spelar en viktig roll.

Rapporten ska presenteras på FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.