Rapport: Här är åtgärderna som kan ställa om livsmedelssektorn

Livsmedel Livsmedelssektorn kommer att drabbas hårt ekonomiskt av framtida klimatförändringar. Det konstateras i två nya rapporter. Samtidigt konstaterar en av rapporterna att de nödvändiga åtgärder som krävs inte är särskilt kostsamma. Tvärtom skulle de öka lönsamheten i branschen.

Rapport: Här är åtgärderna som kan ställa om livsmedelssektorn
Foto: Adobe Stock

Två stora studier av livsmedelssektorns miljöpåverkan visar att det är avgörande för den att ställa om – och att en omställning skulle vara lönsamt för företagen. Den ena rapporten, som är framtagen av organisationen Planet Tracker och som bygger på en analys av över 400 000 företag, konstaterar att finanssektorn i dag subventionerar ett ohållbart livsmedelssystem med med 8,6 biljarder dollar. Ett livsmedelssystem som dessutom står för 34 procent av de totala globala utsläppen.

Enligt Planet Tracker skulle finanssektorn relativt enkelt kunna bidra till att tvinga fram en sänkning av livsmedelssektorns utsläpp med 60 procent, vilket alltså skulle minska de globala totala utsläppen med 20 procent. Detta skulle inte bara bidra till klimatnytta, utan också minska riskerna för livsmedelsföretagen som enligt Planet Tracker kan komma att tappa 26 procent av sina intäkter fram till år 2030. Enligt Planet Tracker skulle klimatförbättrande åtgärder från i livsmedelssektorn kunna skapa ett värde av 1,8 biljoner dollar för företagens ägare.

Lista med åtgärder

I rapporten läggs det också fram en lista på de viktigaste åtgärderna för att ställa om livsmedelsproduktionen. Bland annat föreslås krafttag för att göra leverantörskedjorna mer transparenta och för att stoppa matsvinnet. Andra förslag till finanssektorn är ett totalstopp av finansiering till företag som är inblandade i avskogning. Vidare konstaterar att jordbrukets metanutsläpp skulle kunna sänkas med 45 procent om finanssektorn allokerade kaptial från kättproduktion till alternativa vegetabiliska proteinkällor. Slutligen rekommenderas det i rapporten att hela livsmedelssektorn siktar mot ett regenerativt jordbruk.

– Om inte det globala livsmedelssystemet omvandlas kommer inga av de mål, löften och ambitioner kring klimatet som världen kommit överens om de senaste åren att uppnås. Finansiella institutioner som tillhandahåller lån och finansierar företagen genom aktier har en stor möjlighet att påverka livsmedelssektorn och skapa systemförändringar, säger Peter Elwin, chef för livsmedels och markanvändningsprogrammet på Planet Tracker, i en kommentar.

En annan rapport från investerarkollektivet FAIRR pekar ut kött- och mejeriproduktionen som extra känslig i livsmedelssektorn. I den här rapporten konstateras att världens största kött- och mejeriföretag står inför 24 miljarder dollar i klimatrelaterade förluster fram till år 2030.

För att hjälpa livsmedelssektorn att ställa om har FAIRR också tagit fram ett hjälpmedel, ”Coller FAIRR Climate Risk Tool”, som ska underlätta för företagen i sektorn att kartlägga sina klimatrisker.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.