Rapport: Gröna fonder missar social hållbarhet

Social hållbarhet Enligt en ny rapport väljer nästan 60 procent av världens största kapitalförvaltare att inte utesluta företag från sina gröna fonder, även om dessa företag medvetet bryter mot mänskliga rättigheter.

Rapport: Gröna fonder missar social hållbarhet
En arbetare i kakaoförsörjningskedjan. Foto: Adobe Stock.

En ny rapport från Shareaction belyser i vilken utsträckning kapitalförvaltningsjättarna faktiskt prioriterar den sociala aspekten i ESG. Rapporten omfattar 77 företag med en samlad tillgångsförvaltning på över 77 miljarder dollar.

Enligt rapporten är det endast fem av dessa företag som helt undviker investeringar i företag som är involverade i brott mot mänskliga rättigheter – oavsett vilken fond i deras portfölj det gäller. När det kommer till ESG-fonder visade det sig att endast 43 % av kapitalförvaltarna bekräftade att de exkluderade investeringar i företag som begår människorättsöverträdelser. Majoriteten antingen påstod att de inte gjorde det eller gav inget svar.

Rapporten konstaterar dessutom att ett fåtal företag fortfarande saknar en tydlig investeringspolicy. Detta är fallet för fem av de 77 undersökta företagen, vilka alla är baserade i Nordamerika eller Asien-Stillahavsområdet.

– Många människor kommer att bli chockade när de hör att kapitalförvaltare inte använder hela uppsättningen av policyer som står till deras förfogande för att ta itu med kränkningar av mänskliga rättigheter i hela deras portföljer, säger Shareactions chef för finanssektorns forskning, i en kommentar.

Rapporten uppmanar kapitalförvaltarna att intensifiera och bredda sin bedömning av de investerade företagens påverkan på mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och folkhälsa.

Det framkom att folkhälsa var en vanlig blind fläck för kapitalförvaltarna. Även de som hade uttalanden som täckte frågor som slaveri och vapen visade sig vara villiga att investera i företag som tillhandahåller speltjänster, alkohol, tobak och ohälsosam mat och dryck. Dessutom observerades bristande styrning när det gällde att utesluta företag som aktivt motverkar globala insatser för att förbättra sjukvård och boendekvalitet.

Fyra av tio av de tillfrågade kapitalförvaltarna erkände att de inte begär att företagen ska redovisa sina sociala konsekvenser, inklusive folkhälsan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.