Rapport: Få miljöinitiativ på arbetsplatser

Miljöarbete Det globala engagemanget för klimatfrågan ökar. Trots det tar väldigt få anställda inom svenska företag initiativ till miljöprojekt på jobbet.

Rapport: Få miljöinitiativ på arbetsplatser
Foto: Adobe Stock

Endast fem procent av de anställda inom offentlig sektor har tagit miljöinitiativ på arbetsplatsen. Det visar forskningsrapporten Intraprenörskompassen 2019 – Grönt Intraprenörskap, där tre ekonomiforskare vid Uppsala universitet gjort en genomlysning av den gröna förnyelsen i svenska företag och offentlig sektor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Fakta

Vad är en intraprenör?

En intraprenör är en anställd som tar ansvar för och driver utveckling och förändring, innovation, i det företag eller den organisationen där hen arbetar.

– De individer som driver grön förnyelse är de som vanligtvis står för förnyelse i organisationen, inte de som drivs av mest panik och oro för klimatet. Dessvärre kan man se i vår undersökning att det är låg grön aktivitet inom både privat och offentlig sektor, säger Katarina Blomkvist, docent i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.

Rapporten visar att det inte främst är miljöaktivister som tar hållbara initiativ på arbetsplatsen – utan människor som har vana av att driva förnyelseprojekt inom andra områden.

Inte grönt

Den gröna aktiviteten lyser med sin frånvaro både inom offentlig- och privat sektor. Inom privat sektor tar åtta procent av de anställda miljöinitiativ på arbetsplatsen. Och inom offentlig sektor är siffran fem procent.

Rapporten visar att initiativen kommer uppifrån. Styrelser och ledningar arbetar allt mer med den gröna omställningen.

Dock har få styrelser i mindre företag koll på bolagets klimatavtryck. Dessa arbetar inte heller systematiskt för att uppnå FN:s uppställda klimatmål.

Var tog miljöaktivisten vägen?

Enligt rapporten är det inte främst miljöaktivisterna som initierar grön förnyelse.

Fakta

Intraprenörskapskompassen

Forskningen Intraprenörskapskompassen är ett projekt som drivs under tre år. Det är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova.

Underlaget i rapporten bygger på svar från 4 126 arbetstagare i offentlig och privat sektor, insamlad under juni 2019.

Tvärtom har miljöaktivisterna en lägre sannolikhet än andra att initiera grön förnyelse i svenska bolag. Istället kommer de gröna initiativen från personer som redan drivit någon form av förnyelseprojekt.

Initiativen

Rapporten visar att initiativen till grön förnyelse kommer från samarbeten och externa nätverk. Detta sker genom utbyte med leverantörer och kunder, öppen innovation, i form av samarbeten med universitet, utlysta tävlingar och hackathons.

I rapporten beskrivs den typiska initiativtagaren till grön förnyelse. ”Intraprenören” är en man – kvinnor är underrepresenterade bland intraprenörerna. Det är hälften så vanligt att hitta en intraprenör bland kvinnor, som det är att hitta en intraprenör bland män.

Förbättra möjligheterna för kvinnor

Rapporten visar bland annat att flera kvinnor svarar att deras kompetens att leda och utveckla nya produkter och tjänster är mer begränsad.

Om upplevd kompetens är en drivande faktor för att initiera förnyelse finns det uppenbart en poäng med att försöka höja denna, och speciellt bland kvinnor, menar rapportförfattarna.

Dock finns det vissa branscher där siffrorna är omkastade. Inom exempelvis fastighetsbolag, fastighetsförvaltning och telekommunikation, är det fler kvinnor som leder miljöinitiativen än män.

Läs hela rapporten här.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.