Rapport: EU måste tredubbla takten för att nå klimatmålen

Klimat EU behöver tredubbla takten i den gröna energiomställningen för att nå sina klimatmål. Det visar en ny rapport som föreslår fem åtgärder för att påskynda omställningen.

Rapport: EU måste tredubbla takten för att nå klimatmålen
Foto: Adobe Stock.

Till 2050 har EU som mål att nå klimatneutralitet, men just nu går det för långsamt enligt en rapport från den globala konsultfirman McKinsey. Trots ansträngningar med att införa förnybara energislag och åtgärder för energieffektivisering står EU för 8 procent av de globala energirelaterade utsläppen. Det gör unionen till den tredje största utsläpparen, efter Kina och USA.

Rapporten erkänner att EU länge varit ledare i den globala omställningen, inte minst under den senaste tiden då unionen snabbt reagerat på energikrisen, men det räcker ändå inte för att nå hela vägen till nollutsläpp 2050.

Enligt studien planerar EU inte tillräckligt för att dra nytta av de ekonomiska fördelarna med att övergå till grön energi. Unionen har inte heller en tydlig strategi för att ge företag förutsättningar att investera i såväl kompetens som infrastruktur vid rätt tid på rätt plats, enligt rapporten. Om inte EU planerar övergången till grön energi bättre riskerar man att öka energiproduktionen och skapa onödiga kostnader, slår rapporten fast.  

För att påskynda omställningen och lyckas med sina klimatåtaganden, föreslår rapporten fem nyckelåtgärder till EU:s beslutsfattare:

  1. Skapa motståndskraftiga leveranskedjor för energislag och teknologier med låga koldioxidutsläpp.
  2. Bygga ut nätinfrastrukturen.
  3. Ompröva markanvändningen för att kunna planera för snabbare förnybar utveckling.
  4. Designa om reglerna för elmarknaden i linje med kostnads – och klimatmål.
  5. Göra gröna energislag och teknik mer överkomlig.

Om utbyggnaden nätinfrastruktur konstaterar rapporten att det krävs årliga nätinvesteringar på upp till 70 procent mer än genomsnittet de senaste fem åren. Investeringar i flexibilitet är enligt rapporten en nyckel för att minimera kostnader.

Ytterligare rekommendationer som rapporten lyfter är skapa mer effektiva tillståndsprocesser, fortsätta och påskynda arbetet med energieffektivisering samt att skapa ekonomiska incitament för forskning och utveckling av gröna teknologier.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.