Rapport: Bristande miljökrav i offentliga upphandlingar

UPPHANDLING Enligt en nyligen publicerad rapport kräver endast knappt hälften av offentliga upphandlingar att leverantören har ett miljöledningssystem. Rapporten belyser också den betydande variationen i frekvensen av sådana krav.

Rapport: Bristande miljökrav i offentliga upphandlingar

Enligt en ny rapport från Tendium, krävde endast 47 procent av de offentliga upphandlingarna under 2022 att leverantörerna skulle ha ett miljöledningssystem. Kraven på miljöledningssystem var vanligare hos bostadsbolag och offentligt ägda bolag, medan kommuner och regioner låg nära genomsnittet. Rapporten visar att statliga myndigheter ställde de minsta kraven på miljöledningssystem, med endast 29 procent av upphandlingarna som inkluderade detta krav.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Enligt rapporten visar det sig att det finns betydande variationer i hur ofta upphandlande organisationer ställer krav på miljöledningssystem. Rapporten noterar att det finns många offentliga aktörer som inte alls ställde krav på miljöledningssystem under 2022, medan det finns nästan lika många aktörer som alltid ställde sådana krav. Dessa aktörer var främst små organisationer med mellan en och fem upphandlingar per år.

Bland de tio största upphandlarna var variationen också stor, med en skillnad på hela 70 procentenheter. Trafikverket, som är Sveriges största upphandlare i antal upphandlingar per år, krävde endast miljöledningssystem i 9 procent av upphandlingarna.

Rapporten visade också att landsbygdskommuner sällan ställer krav på miljöledningssystem, medan pendlingskommuner och städer kräver det i drygt hälften av upphandlingarna, med undantag för större städer på 45 procent. Landsbygdskommuner har en betydligt lägre andel upphandlingar med krav på miljöledningssystem, nämligen 35-36 procent.

Översyn av nationella upphandlingsstrategin

För närvarande arbetar regeringen med en översyn av den nationella upphandlingsstrategin och förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Anledningen till översynen är en kritisk rapport från Riksrevisionen som påpekade bristande miljöhänsyn vid statliga upphandlingar.

– Offentlig upphandling har länge lidit av brist på insyn och högkvalitativ data. Med den här rapporten hoppas vi ge lagstiftare, offentliga aktörer, opinionsbildare och leverantörer till offentlig sektor en tydlig bild av nuläget, säger Hannes Dernehl, VD på Tendium, i en kommentar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.