Räknemodellen som ska förändra allt

Två svenska forskare har tagit fram en räknemodell som ska ge miljöbättre förpackningar. Svinnet ska minimeras genom smartare förpackningar och en mer optimal utformning av livsmedel.

Räknemodellen som ska förändra allt

– Det är viktigt att kunna räkna ut hur stor betydelse matspill har i relation till sin förpackning. Anta att vi vill minska mängden bröd som slängs. Vi kan då göra limporna mindre så att mindre bröd slängs. Även om förpackningsmängden då ökar med 20 procent så räcker det att brödspillet minskar med en procent för att den totala klimatpåverkan ska minska, säger Helen Williams, doktorand i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet.

Tillsammans med forskarkollegan Fredrik Wikström har hon tagit fram räknemodellen som ska kunna användas inom livsmedels- och förpackningsindustrin för att få ner svinnet till ett minimun. Tanken är att kunna förändra förpackningsdesignen och på så vis kunna minska klimatpåverkan. Om det är designen eller själva livsmedlens storlek och utformning man ska lägga krut på beror helt på vilket land det handlar om.

– Vår forskningsstudie visar att balansen mellan matspill och förpackningsmaterialet förändras beroende på hur återvinningssystemet för såväl förpackning som matspill ser ut. Nu hoppas vi kunna gå vidare med att undersöka länder med olika återvinningssystem. Det är viktigt att hela kedjan från förädling och transporter till återvinning av både matspill och förpackningar ingår, när val av bästa förpackning ska göras, säger Fredrik Wikström, docent i miljö- och energisystem.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.