Räkna på livscykelkostnad bra miljöargument

Miljöarbete Genom att ta med livscykelkostnad i upphandling kan du skapa argument för dyrare investeringar som är bättre ur miljösynpunkt.

Miljöstyrningsrådet har lanserat LCC-guiden, en introduktion till vad livscykelkostnad är, hur den räknas ut och hur man kan ha med den i upphandling.

Genom att visa att en investering som kanske är dyrare initialt, men bättre ur ett miljöperspektiv, drar mindre energi och kanske har lägre underhållskostnader, kan livscykelkostnaden bli ett användbart verktyg för att köpa produkter som är bättre för miljön.

Livscykelkostnad är ett mått på vad en produkt kostar för företaget från att man köper den tills att man gör sig av med den, till skillnad från livscykelanalys, som är ett mått för en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel.

Här hittar du Miljöstyrningsrådets LCC-guide.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.