Radikala förslag för klimatet

Aktuellt En grön investeringsbank, högre flygskatt, och att utreda koldioxidransoneringen på individnivå är några av Vänsterpartiets huvudförslag för att minska fossila utsläpp. Expertpanelens analys är att det saknas idéer om hur förslaget om koldioxidransoneringen kan realiseras men samtidigt är det en styrka att koppla ihop ekonomisk hållbarhet med ekologisk hållbar så tydligt.

Radikala förslag för klimatet

På tisdagen frågades Vänsterpartiets Jens Holm ut om klimatpolitiken. Han menade att grunden i Vänsterpartiets klimatpolitik är att den ekonomiska politiken ska baseras på en ekologisk politik och därför borde Sverige borde divestera ur alla tillgångar i olja, kol och fossila gaser.

– Våra pensionspengar är bundna till de värsta oljeföretagen som finns i världen, här måste vi med politiska beslut ge nya placeringsbeslut för att komma bort från fossila innehav, sade Jens Holm.

Men hur stor effekten skulle bli och hur snabbt den skulle komma är desto osäkrare. Jens Holm menar att det snarare handlar om symbolvärden och att man skulle sätta en boll i rullning.

Vänsterpartiet föreslår även en grön investeringsbank som skulle innehålla minst 100 miljarder kronor för att säkra kapital till omställning av industrin, med mera. Det är en stor kassakista Vänsterpartiet föreslår, frågan är hur skulle den finansieras?

– Som hos andra banker, genom att låna upp sitt kapital från riksgälden det vill säga staten. Vår inspiration kommer från Storbritannien. Vi tänker oss att en grön investeringsbank kan gå in med kapital för investeringar i till exempel sol- och vindenergi som kan locka annat kapital, sade Jens Holm.

Frågan är då om Vänsterpartiet har säkrat sin klimatpolitik så att den ger tillräckliga effekter för att nå Parisavtalet?

– Nej, det har vi inte gjort, men vi önskar att vi haft kapaciteten att göra det. Men det finns andra utredningar som är gjorda, så vi vet ganska mycket om vad som är effektivt. Men vi garanterar att vi kommer att få en aktivare miljöpolitik, säger Jens Holm.

När det gäller att minska utsläppen från transportsektorn vill Vänsterpartiet redan till 2030 har minskat utsläppen med 80 procent. Partiet vill också införa ett förbud för att sälja fossildrivna bilar i Sverige från och med 2025. Dessutom vill Jens Holm se ökade investeringar i kollektivtrafiken och prova gratis kollektivtrafik i vissa delar av landet. Flygskatten är också otillräcklig anser Vänsterpartiet, och mer skatteintäkter skulle kunna satsas i järnvägen.

– Vi behöver bygga utifrån människors behov istället för utifrån bilens behov. Det gäller till exempel den fysiska planeringen i våra städer där vi har byggt in ett bilberoende. Vi skulle kunna ta bort p-platser eller stänga ned köpcentra utanför städerna så att man inte behöver bilen för att handla.

Stopp för nya bilar och stränga fossilregler kommer att utmana landsbygden. Det vill Vänsterpartiet möta med utbyggd kollektivtrafik även i glesbygd. Dock är det ofrånkomligt att det fortfarande kommer att finnas kvar gamla bilar på vägarna efter 2025 och det vill Vänsterpartiet råda bot på genom att med bidrag stimulera till konvertering till gas eller etanol.

Allt detta kommer att kräva stora investeringar, hur mycket vill egentligen Vänsterpartiet höja flygskatten?

– Det vet vi inte. Men vi vill ha en högre flygskatt. Men det handlar inte bara om flygskatten, det finns andra styrmedel som till exempel subventioner till flygplatser och att momsen på utrikes resor är låg.

Vänsterpartiet vill också utreda koldioxidransonering. Den bygger på att man kopplar den individuella konsumtionen till utsläpp.

– Vi lever olika liv, ju mer pengar vi har desto mer släpper vi ut. Det rimliga är alla ligger på samma nivå, till exempel max ett ton utsläpp per person och år. Om du äter mer kött eller flyger får du låna utsläppsrätter av någon annan, säger Jens Holm.

Vänsterpartier menar att det är fullt realistisk att hålla koll på vad folk äter eftersom det finns transaktioner på allt man gör redan idag.

– Det viktigaste kanske inte är millimeterrättvisa. Däremot kan vi hjälpa människor till insikt.

Klimatexperterna Martin Hedborg, meteorolog och Josefin Wangel, SLU, var överens om att Vänsterpartiet har många radikala förslag för att minska utsläppen, men att det saknas konkreta idéer hur det ska gå till.

– Många utsläpp delar vi med andra. För att basera en ekonomi på detta krävs ganska mycket mer och här saknar jag konkreta modeller och incitament, sade Martin Hedberg.

Josefin Wangel höll med och tillade att hon sakande förslag för att få ned utsläppen i den offentliga sektorn.

Martin Hedberg såg ändå en del positiva delar i Vänsterpartiets klimatpolitik.

– Att de vågar koppla klimatet till många andra frågor är ett fundamentalt synsätt i naturvetenskaplig forskning som skapar en helhetssyn men samtidigt kan det skapa problem för Vänsterpartiet när de ska driva igenom sin politik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.