Psykologi påverkar överfisket

En ny forskningsstudie visar att hälften av de intervjuade yrkesfiskarna i utvecklingsländer inte skulle ge upp sitt yrke ens vid 50 procent mindre fångst.

Psykologi påverkar överfisket

I den största studien i sitt slag intervjuades 600 fiskare från utvecklingsländer som Kenya, Tanzania, Seychellerna, Mauritius och Madagaskar i syfte att ta reda på hur de skulle reagera om deras fiskfångst skulle minska. Det visade sig att hälften av fiskarna inte skulle ge upp sitt yrke även om de bara fick 50 procent av vad de brukar få i sina nät. Studien utmanar därmed bilden av fattiga samhällen som mer anpassningsbara.

– Men anledningen till att de håller fast vid sitt yrke handlar om mycket mer än bara pengar, säger studiens huvudförfattare Dr Tim Daw från UEA:s School of International Development och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Det kan delvis bero på de snedvridna subventionerna i mer utvecklade länder som uppmuntrar människor att stanna kvar i ett fiske som annars skulle vara olönsamt.

– Överraskande nog var fiskare i de mer välmående ekonomierna mindre benägna att överge fisket – trots att de har andra mer ekonomiskt lukrativa möjligheter, säger en annan av medförfattarna till studien, Dr Joshua Cinner från ARC Centre of Excellence for coral reef Studies i Australien.

I och med att överfisket, klimatförändringar och försämrade ekosystem är ett hot mot fiskbestånden hoppas forskargruppen att studien kan bidra till att hitta nya sätt att minska fisketrycket och hjälpa samhällen att anpassa sig till hållbara förändringar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.