Projekt ska syresätta Östersjön

Forskare vid Göteborgs universitet har fått två miljoner kronor av HaV för att blåsa liv i Östersjöns döda bottnar.

Projekt ska syresätta Östersjön

Östersjön lider av syrefria havsbottnar som främst beror på människans ökade utsläpp av näringsämnen i vattnet. Frågan är hur syre kan tillföras bottnen så att övergödningen kan stoppas. En forskargrupp vid Göteborgs universitet är en lösning på spåret och har fått forskningsstöd på två miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att delfinansiera en studie.

– Totalt räknar vi med att det krävs cirka sju miljoner kronor för att genomföra studien. Tack vare att vi nu får pengar från HaV till studien tror vi att det blir lättare att få in resterande pengar, säger Holger Eriksson, civilingenjör och den som leder den tekniska och kommersiella delen av projektet.

Idén är ett flytande vindkraftverk som kan pumpa ner syrerikt vatten till 40-50 meters djup. Anläggningen kan både producera el med hjälp av vindkraft och syresätta havsbottnen på samma gång.

– Det ger miljöfördelar i form av minskad övergödning av Östersjön och utvinning av förnyelsebar energi, säger Holger Eriksson.

Fler länder

Småskaliga projekt har tidigare gett goda resultat och forskarna vill i studien undersöka vad som krävs för att kunna genomföra en storskalig anläggning, kallad ”BOXWIN – vinddriven syresättning + elkraft”.

– Jag beräknar att en sådan anläggning kostar cirka 200 miljoner kronor att bygga och att det behövs 100 stycken för att kunna rädda Östersjön. Så det är inte en fråga för ett enskilt land utan något som flera länder måste vara med och betala, säger Holger Eriksson.

Arbetet med studien startar nu i maj utanför Bornholm och ska pågå under tio månader. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är prioriterat inom programområdet ”Övergödning” och att det medverkar till att uppnå Sveriges åtaganden i aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action plan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.