nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Projekt ska syresätta Östersjön

Forskare vid Göteborgs universitet har fått två miljoner kronor av HaV för att blåsa liv i Östersjöns döda bottnar.

  • Annons 1

Östersjön lider av syrefria havsbottnar som främst beror på människans ökade utsläpp av näringsämnen i vattnet. Frågan är hur syre kan tillföras bottnen så att övergödningen kan stoppas. En forskargrupp vid Göteborgs universitet är en lösning på spåret och har fått forskningsstöd på två miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, för att delfinansiera en studie.

– Totalt räknar vi med att det krävs cirka sju miljoner kronor för att genomföra studien. Tack vare att vi nu får pengar från HaV till studien tror vi att det blir lättare att få in resterande pengar, säger Holger Eriksson, civilingenjör och den som leder den tekniska och kommersiella delen av projektet.

Idén är ett flytande vindkraftverk som kan pumpa ner syrerikt vatten till 40-50 meters djup. Anläggningen kan både producera el med hjälp av vindkraft och syresätta havsbottnen på samma gång.

– Det ger miljöfördelar i form av minskad övergödning av Östersjön och utvinning av förnyelsebar energi, säger Holger Eriksson.

Fler länder

Småskaliga projekt har tidigare gett goda resultat och forskarna vill i studien undersöka vad som krävs för att kunna genomföra en storskalig anläggning, kallad ”BOXWIN – vinddriven syresättning + elkraft”.

– Jag beräknar att en sådan anläggning kostar cirka 200 miljoner kronor att bygga och att det behövs 100 stycken för att kunna rädda Östersjön. Så det är inte en fråga för ett enskilt land utan något som flera länder måste vara med och betala, säger Holger Eriksson.

Arbetet med studien startar nu i maj utanför Bornholm och ska pågå under tio månader. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att projektet är prioriterat inom programområdet ”Övergödning” och att det medverkar till att uppnå Sveriges åtaganden i aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action plan.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) på år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Electrolux söker grön finansiering

Nu lanserar vitvarujätten Electrolux ett ramverk för gröna obligationer. Detta för att ta in medel som öronmärks för investeringar som ska bidra till minskad miljöpåverkan från företagets produkter och verksamhet.

Frivilligt regelverk ska öka möjligheterna till skadestånd

Även de som lever i laglöst land och utsätts för brott mot mänskliga rättigheter, ska kunna få hjälp av juridik framöver. Den svenske advokaten Claes Cronstedt och elva andra jurister har föreslagit ett frivilligt regelverk som utgår från New York-konventionen. Den gör att alla kan söka skadestånd från företag i hela världen inför skiljedomstol.