Projekt ska ge internationella LCA

Svenska SIS leder nu ett nytt europeiskt projekt som syftar till att underlätta förståelsen för förpackningars miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalys.

Livscykelanalys (LCA) kan användas för att mäta förpackningars effekt på miljön. Hela flödet analyseras – från råvaruutvinning och förädling, tillverkning, transport och distribution, produktanvändning, återanvändning, återvinning till slutgiltig avfallshantering.

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att det finns gemensamma riktlinjer för olika länder och företag. I projektet samarbetar experter från europeiska företag, myndigheter och organisationer för att utveckla enhetliga europeiska mätmetoder.

– Det finns många intressenter som i framtiden kan tänkas vilja kommunicera miljöinformation till konsumenterna. Det vi hoppas uppnå med detta projekt är främst att företagen internt ska kunna använda LCA på ett riktigt sätt, säger Anders Linde, ordförande i projektet.

Projektet kommer att resultera i en europeisk rapport som kommer att vara vägledande också utanför Europa.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.