Projekt för mer hållbar vattenkraft

Vattenkraft står för 45 procent av Sveriges elproduktion. Med samverkansprogrammet Kraft och liv i vatten, Kliv, ska vattenkraften kopplas samman miljöforskning och bli mer hållbar.

Projekt för mer hållbar vattenkraft

Energimyndigheten har avsatt 4,2 miljoner kronor till mkiljöforskning kopplad till vattenkraft. Programmet är ett samarbete mellan Elforsk, Havs- och vattenmyndigheten och Vattenmyndigheterna, omfattar totalt 18 miljoner kronor och ska pågå i tre år.

Sveriges vattenkraft är förnybar och har liten klimatpåverkan enligt Energimyndigheten. Dock behöver kraften kunna regleras över året och därav sparas vatten i magasin som sedan används när elbehovet är störst. Men dammarna missgynnar djur och växter då de hindrar spridning av arter och vissa fiskarter får svårt att nå sina lekplatser och reproduktionen minskar. –

– Det behövs ett systemperspektiv på vattenkraften, där forskningen inom Kliv kan bidra med flera viktiga svar. Kunskapen ska sedan kommuniceras till omvärlden och hjälpa beslutsfattare att komma närmare ett energisystem som är hållbart både för klimatet och den biologiska mångfalden, säger Fredrik Brändström, handläggare på Energimyndighetens teknikavdelning.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.