Projekt för giftfri förskola

Kemikalieinspektionen har gett Miljöstyrningsrådet i uppdrag att hjälpa kommuner upphandla giftfria produkter till förskolan.

Projekt för giftfri förskola
Morguefile

Många barn spenderar en stor del av dygnet i förskolan, därför blir den miljön intressant att titta närmare på inom handlingsplanen ”En giftfri vardag”. Steg ett är en förstudie som fokuserar på områdena leka, äta och sova. Det vill säga att undersöka förekomsten av gifter i till exempel leksaker, matservis och madrasser. Förstudien blir ett första steg i den process som syftar till att stötta kommuner i hur de kan minska barnens exponering av miljögifter i förskolan genom hur de upphandlar varor och tjänster till verksamheten.

På sikt ska fler områden täckas in, som golv, textilier, it-produkter, städtjänster, möbler och rengöringsmedel.

– Förstudien identifierar hur det ser ut på marknaden i nuläget, vilka produktgrupper och ämnen som ska prioriteras, hur producenter och leverantörer arbetar med frågorna utöver lagstiftningen samt hur upphandling går till i kommunerna, säger Anne Lagerqvist kemikaliexpert och projektledare på Miljöstyrningsrådet i ett pressmeddelande.

I december 2013 ska förstudien vara klar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.