Program för ökat träbyggande

Näringsutskottet föreslår upprättandet av ett nationellt program för ökat träbyggande. Viktiga mål är att öka vidareförädlingen av trä, öka sysselsättningen och minska byggsektorns negativa miljöeffekter. En satsning på ökad träanvändning skulle innebära en rad positiva effekter som till exempel minskade koldioxidutsläpp, sänkta byggkostnader, ökad sysselsättning, regional utveckling och förbättrad internationell konkurrenskraft för svensk trämekanisk industri.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.