Professur i industriell materialåtervinning

Chalmers tekniska högskola ska inrätta en professur i industriell materialåtervinning. Inriktningen på professuren blir kemiteknisk och ett exempel på utvecklingsområden är återvinning av sällsynta metaller samt återvinning av metaller och plast ur avfall som idag läggs på deponi eller förbränns. Rekrytering pågår och under hösten 2006 är det tänkt att den blivande professorn ska börja arbeta. Professuren har en garanterad finansiering under 10 år. Bakom satsningen står också Stena Metall.

– Det finns en stor potential både forskningsmässigt och ekonomiskt inom materialåtervinning. Att ta fram nya industriellt gångbara metoder för att återvinna till exempel metall från katalysatorer och elektronikskrot är högst intressant. Det är en rejäl utmaning, men absolut nödvändigt för samhället ur miljö- och hållbarhetsperspektiv, säger Krister Holmberg, prefekt på Institutionen för kemi- och bioteknik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.