Producentansvaret fungerar visst

Producentansvaret fungerar visst

Patrizia Finessi, Sabo, anser i en debattartikel i nummer ett 2008 av Miljö & Utveckling att producentansvaret för återvinning av förpackningar och tidningar inte fungerar. Hennes argument är att mängden förpackningar ökat med 75 procent på 14 år och att insamlingen delvis finansieras av fastighetsägare. Att mängderna ökar beror dock på ökad konsumtion och nya konsumtionsmönster, exempelvis kraftigt ökad försäljning av färdigmat. Däremot minskar mängden av vissa förpackningsmaterial per produkt, särskilt för dagligvaror. Det visar att producentansvaret fungerar.

Patrizia Finessi påstår också felaktigt att det blir allt längre att ta sig till en återvinningsstation. Troligen grundar hon detta på att vi tagit bort våra 200 minst utnyttjade stationer, men hon bortser från att 150 nya istället håller på att etableras där de verkligen behövs, främst i stadskärnor och vid köpcentra.

SABO vill att vi ska finansiera den fastighetsnära insamlingen. Det skulle betyda att de tre fjärdedelar av landets invånare som inte har denna avsevärt dyrare service ska betala för den fjärdedel som har den. Det vore orimligt. Dessutom ger fastighetsnära insamling trots större insamling per hushåll inte mer miljönytta, beroende på mer transportinsatser och en större andel felsorterat material.

Vi vill inte medverka till lösningar som ger mindre miljönytta för pengarna, det skulle äventyra sorteringsviljan och öka risken för att återvinningsmaterial hamnar i hushållssoporna. I stället vill vi fortsätta att bygga bra återvinningsstationer i lägen som minimerar transportinsatsen för både tömningsbilar och besökare. Då kan vi få ut största möjliga miljönytta av varje krona som satsas på återvinning och därmed stärka människor motiv för att källsortera.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.