Producentansvar för batterier

Från den första januari 2009 blir det producentansvar för alla typer av batterier. I den nya förordningen ställs krav på producenterna att samla in mer batterier än idag. Kraven höjs successivt och 2016 ska 75 % av alla små batterier samlas in. För övriga batterier som exempelvis bilbatterier, ska 95 % samlas in redan nästa år. En viktig ändring är att även icke-miljöfarliga batterier ska samlats in och återvinnas. Tidigare har nästan bara miljöfarliga batterier återvunnits och övriga lagts på deponi.

Genom regeringens beslut blir EU:s batteridirektiv genomfört i Sverige. Bland annat innebär det ett förbud av de allra flesta typer av bärbara kadmiumbatterier.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.