Producentansaret fungerar verkligen inte

Debatten om producentansvaret fortsätter, Nej, det fungerar inte, skriver Gunnar Lindberg, Miljön i Focus AB.

Producentansaret fungerar verkligen inte

John Strand, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, hävdar i en debattartikel i nummer 2/2008 att ”Producentansvaret fungerar visst”. Uppfyller FTI sitt åtagande mot producenterna och oss som betalar för återvinningen? Uppfylls kraven i förordningen? Nej, svarar jag på båda frågorna.

Kostnaden för insamling och återvinning täcks av avgifter som är inbakade i priset för de förpackade varor som vi köper runt om i landet. Vi kunder betalar för det arbete som FTI utför. Det är våra och förordningens krav på insamling som FTI ska tillgodose i sitt uppdrag från producenterna.

FTI har tagit på sig att sköta producenternas skyldigheter enligt förordningen, 2006:1273, och ska då:

1§: samla in allt förpackningsavfall och återvinna det insamlade avfallet på det sätt och till de procentsatser som anges i bilaga 1 till förordningen, samt §5: se till att det finns insamlingssystem som är lämpliga genom att vara lättillgängliga samt underlätta för och ge god service till dem som ska lämna avfall till systemet. Generellt gäller att vi alla, enligt §8, ska sortera ut förpackningar från hushållsavfall och annat avfall och lämna dem för borttransport i de insamlingssystem som producenterna eller kommunen tillhandahåller för sådant avfall.

Allt fler vill delta i återvinningen men FTIs insamlingssystem ger inte god service och är inte tillräckligt lättillgängligt. Fastighetsnära hämtning efterfrågas och plockanalyser visar att 30–40 viktsprocent av hushållsavfallet är ”FTI-produkter”.

FTIs dåliga service innebär att vi måste betala en gång till för att få fastighetsnära insamling eller att vi betalar mer för hushållsavfallet om vi väljer att lägga de brännbara producentavfallen i hushållsavfallet.

Mitt förslag är enkelt. Börja om från början. Skapa ett helt nytt insamlingssystem som gör att materialbolagen får tag på allt ”FTI-material”. Materialåtervinning gäller före förbränning/energiåtervinning!

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.