Prislappar på världens naturresurser

Endast två av hundra storföretag behandlar miljöfrågor som minskad biologisk mångfald som en strategisk risk. Det visar en analys från Pricewaterhouse Coopers har gjort i samband med TEEB-rapporten från FN.

Prislappar på världens naturresurser

Minskningen av världens naturresurser påverkar på sikt alla företag och borde därav vara en strategisk fråga för företagen. Trots det behandlar endast två av världens hundra största företag detta som en strategisk risk.

Enligt TEEB-rapporten, The Economics of Ecosystems and Biodiversity Report for Business, behöver de stora företagens påverkan på miljön att granskas och värderas på större allvar än tidigare i takt med att utvärderingsverktyg utvecklas.

– Vår användning av naturresurser, oavsett om det handlar om jordbruksmark i mälardalen eller regnskog i Sydamerika, kan liknas vid ett stort internationellt lager av tillgångar som inte prissatts. Företag måste börja se resurserna i ekosystemen som en del av tillgångarna, precis som fabriker och maskiner, och beräkna dess värde, säger Lars-Olle Larsson, partner inom Pricewaterhouse Coopers.

Den slutliga TEEB-rapporten kommer att lanseras under konferensen om biologisk mångfald i Nagoya i Japan i oktober. Rapporten uppmanar till utveckling av nya redovisnings- och rapporteringsramverk och riktlinjer för företag.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.