Priset på utsläppsrätter faller

Signaler om att handfasta politiska beslut i klimatfrågan lär dröja fick efterverkningar på börserna för utsläppsrätter. Efter Köpenhamnsmötet föll priset.

Dagarna efter klimatmötet föll priset på utsläppsrätter inom EUs handelssystem. Flera analytiker drog slutsatsen att det urvattnade Köpenhamnsöverenskommelsen och det faktum att EU inte höjde utsläppsambitionen från 20 till 30 procent bidrog till det sjunkande priset. Måndagen efter mötet var slut sjönk priset med 8,7 procent till 12,40 euro, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg.

Den internationella organisationen för utsläppshandel, Ieta, skriver i ett pressmeddelande att trots att flera steg tagits framåt, som i finansieringsfrågan, har förhandlingarna gått nästan lika många steg tillbaka.

Vaga löften

Istället för löften om mätbara minskningar gjordes vaga uttalanden om framtida temperaturmål. Och ländernas allt för stora fokus på det egna landets klimatåtaganden med en begränsad internationell övervakning, leder till brister i jämförbarhet och rättvisa.

Ieta menar att stegen framåt ger signaler till företagen att restriktioner på koldioxidfronten är att vänta i framtiden. Samtidigt slår organisationen fast att den bakåtsträvande utvecklingen knappast ökar möjligheterna till en växande efterfrågan på utsläppsrätter de tio kommande åren.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.