Pris på miljö ska driva hållbar utveckling

Hållbar utveckling Naturen behöver en prislapp. Det tycker allt fler forskare, företag och myndigheter. Nu har IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram en prislista över kostnader för skador på miljön.

Pris på miljö ska driva hållbar utveckling
Shutterstock

Idag är miljön gratis. Men allt fler anser att företagen bör ta hänsyn till miljökostnader i samband produktion av varor och tjänster.

– Kostnaden för miljöskador och uttag av naturresurser är inte särskilt väl reglerat i lagstiftningen. Det kostar sällan varken konsument eller producent något att ta från naturen, men utarmning av naturen har alltid ett pris, även om det är någon annan som får betala, säger Maria Lindblad, miljöekonom på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Miljöprissättning

Hon har uppdaterat en metod för så kallad miljöprissättning och skapat en prislista över miljöskadekostnader. Så gott som alla naturresurser, från rent vatten och sällsynta jordartsmetaller till jordbruksmark och rovdjur prissätts i metoden. Syftet är att synliggöra det meningsfulla i att sluta kretsloppen och skapa incitament för teknikutveckling.

För att kunna ta betalt för miljön måste den ha ett ekonomiskt värde som kan inkluderas i innovationsprocessen, och få betalt för dem, behöver dessa värden omsättas i ekonomiska termer, enligt Chalmersprofessorn Bengt Steen. Han tog fram den så kallade EPS-metoden, Environmental Priority Strategies, redan på 1990-talet.

– Frågan blir mer och mer väsentlig. Acceptansen ökar för den här typen av kostnader. Det viktigaste för företag är att få långsiktiga spelregler. Miljöprissättning är heller inte så kontroversiellt som det låter. Vi har redan en acceptans för vissa miljökostnader, som till exempel koldioxidskatten och utsläppshandelssystemet EU-ETS, säger han.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.