Praktisk handbok om passivhus

Risk för energibrist och högre elpriser när lågkonjunkturen vänder. Att bli mer energieffektiva i byggbranschen är viktigt. Nu finns en handbok och passivhus och energieffektivt byggande.

Praktisk handbok om passivhus

Handboken kommer från Svensk byggtjänst och författarna Lars Andrén och Lars Tirén vill ge handfasta råd i ämnet. Lars Tirén anser att regler när det gäller byggnaders energiprestanda är för generösa och menar att de strängare kraven inte borde reserveras för nyproduktion utan gälla varje gång man söker bygglov för ombyggnation:

–Med den takten som sker idag kommer vi aldrig att kunna minska energianvändningen i vårt fastighetsbestånd.

Boken ger därför tips om minskad energianvändning för såväl byggherrar (nyproduktion och ombyggnation) som entreprenörer, förvaltare och brukare.

Flera olika projekt att inspireras av presenteras lika så olika tekniker, materialval och arbetsmetoder samt anger produktionskostnader och energianvändning uppdelad på användningsområden.

Tio tips för energieffektivt byggande:

1. Tydlig objektbeskrivning och målformulering.

2. Utse samarbetspartners med omsorg.

3. Skapa tidigt en vi-känsla.

4. Värna kvaliteten.

5. Att bygga passivhus är att skapa en helhetslösning.

6. Lufttätheten är central – utse gärna en täthetsansvarig.

7. Undvik alla former av köldbryggor.

8. Var uppmärksam på fuktproblematiken.

9. Ställ höga komfortkrav.

10. Följ upp ekonomi och funktion.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.