Potential i biobränslespill

Biobränslen kan bli ännu bättre för klimatet om spillprodukterna tas till vara. Det visar forskaren Gunnar Erikssons småskaliga tester.

Tillverkning av biobränsle ger mycket spill. I sin avhandling har Gunnar Eriksson, forskare vid Luleå tekniska universitet, undersökt egenskaperna hos tre typer av restprodukter från biobränsletillverkning.

– Om dessa restprodukter kan användas till uppvärmning och elproduktion, kan den positiva klimatpåverkan bli betydligt kraftigare, säger han.

Småskalig potential

Extra intressant var hydrolysrest från träbaserad etanoltillverkning. Spillet hade lägre askhalt än träråvaran, och Gunnar Eriksson menar att det gör hydrolysrest intressant som bränsle.

– En möjlig användning är i småskaliga pelletsbrännare och pelletskaminer, men eftersom själva etanoltillverkningen kräver värme så ligger det också nära till hands att förbränna restprodukten i anslutning till etanolfabriken.

Han menar att användningen skulle kunna innebära att etanolfabriken inte behöver anslutas till ett fjärrvärmenät.

De övriga två restprodukterna som undersöktes var rapsmjöl från biodieseltillverkning och drank från etanolframställning av spannmål.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.