Positionera hållbarhet

Miljö- och socialt ansvarstagande blir allt viktigare för näringslivet. Intresset ökar från kunder, nya medarbetare och investerare.
Miljöarbetet är inte längre en fråga enbart för miljöchefen. För att klara sig långsiktigt måste frågan upp på ledningens agenda.

Vem har inte hört talas om begreppet hållbar utveckling? Uttrycket används flitigt både i tid och otid.

– Problemet är bara att det är mycket prat om hållbar utveckling men få gör något, för de vet inte riktigt vad det innebär, säger Magnus Enell som är professor på internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Han är en av initiativtagarna bakom en ny utbildning på IFL vid Handelshögskolan i Stockholm där näringslivet får lära sig att strategiskt positionerna sig för hållbar utveckling. Syftet är att ta död på alla rykten som florerar och istället ge ledningsgrupper, miljöchefer och bolagsstyrelser en vetenskaplig och praktiskt förståelse. De behöver verktyg för att hantera vad som händer inom området och förstå vilka risker och möjligheter det innebär.

Många orsaker

Anledningarna till att ta hållbarhetsfrågorna på allvar är många. Kunder ställer redan idag höga krav på etik och miljö och de medvetna konsumenterna väntas bli fler. Att ha en bra miljö- och etikprofil är något som även krävs för att få tag på kompetent personal, enligt Magnus Enell.

– Det finns många exempel på att studenter väljer arbetsplats utifrån företagens miljö- och sociala profil. De företag som visar att de tar ansvar för miljö och sociala frågor rankas högt bland studenterna. De ses som attraktiva arbetsgivare och utvecklingen kommer att bli tydligare framöver.

En tredje orsak att arbeta strategiskt med miljö och etik är finansmarknaden. Allt färre vill investera i ett företag som kan riskera att få sitt rykte förstört genom en miljöskandal.

Gör en riskanalys

För att kunna hantera miljö och etik på ett klokt sätt är det nödvändigt att företagen gör en ordentlig riskanalys, inte bara en ekonomisk utan också på sociala och miljömässiga aspekter. Den som gjort en riskanalys kan snabbt sätta in åtgärder eller arbeta förebyggande i stället för att ta tag i frågan när misstaget redan genererat dålig publicitet som påverkat kundförtroende, placeringar, myndighetskontakter, möjlighet att anställa kompetent personal, med mera.

Dessutom måste hållbarhetsarbetet förflyttas från ”miljö- eller informationschefsnivå” till att bli en ledningsfråga. Enligt Eric Gelfgren som är försäljnings- och marknadschef för investeraren Sustainable Asset Management är det ett vanligt problem att miljöchefen inte har en direkt koppling till den operativa ledningen.

– När tittar efter bolag att investera i så tittar vi alltid efter var ansvaret för miljö och hållbarhet ligger. Ligger det som en operativ funktion direkt under vd och ledning tar företaget ofta dessa frågor på större allvar än de som lägger ansvaret hos informationsavdelningen eller under personalavdelningen, säger Eric Gelfgren.

Varumärket blir slasktratt

En vanlig uppfattning är att miljöarbetet främst görs av varumärkesskäl. Men enligt Erik Gelfgren blir varumärket då lätt en slasktratt för att rättfärdiga alla insatser och investeringar som man tror eller tycker är bra om som man inte vet hur man ska räkna hem. I stället måste näringslivet bli bättre på att förstå och förklara varför de gör något ur ett företagsekonomiskt perspektiv, vad som är syftet bakom och hur satsningen ska betala sig, precis som med allt annat strategiskt arbete. Han menar att det måste vara samma krav på redovisning när det gäller miljö och hållbarhetsinvesteringar som all annan investering. Man måste kunna förklara för styrelsen varför de där tio miljonerna kommer att bidra till en framtida utveckling av företaget.

– Det absolut största problemet inom många företag är att de hållbarhetsansvariga inte är vana att föra en sådan diskussion. Därför har de också svårt att få gehör för viktiga och nödvändiga investeringar i konkurrens med andra investeringar som företaget gör, säger Eric Gelfgren.

Var i framkant

Enligt Magnus Enell finns det stora konkurrensfördelar med att arbeta strategiskt med miljö och etik. Att komma sent in i något nytt förlorar man alltid på.

– Svenskt näringsliv skulle kunna ta det här betydligt mycket mer på allvar, vi är långsamma i starten. Samtidigt ligger Sverige ändå långt framme ur ett internationellt perspektiv.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.