Politiker vill öka kraven på materialåtervinning

Avfall En majoritet av riksdagskandidaterna vill skärpa kraven på materialåtervinning, enligt en enkät från Återinningsindustrierna.

I Sverige materialåtervinns 33 procent av hushållsavfallet till nya råvaror medan 50 procent förbränns i fjärrvärmeanläggningar. Det finns en stor överkapacitet i förbränningsanläggningar, vilket ofta gör det mer lönsamt att förbränna än att återvinna avfallet till nya råvaror.

En majoritet av riksdagskandidaterna anser nu att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas. Det framgår av Återvinningsindustriernas valenkät där över 70 procent av partiernas toppkandidater till riksdagen har deltagit.

På frågan: ”Anser du att det bör ställas krav på att avfall som kan materialåtervinnas ska sorteras ut och inte förbrännas?” svarade 87 procent av riksdagskandidaterna ja, 4 procent nej och 9 procent var tveksamma eller ville inte svara.

Vidare anser 70 procent att de privata återvinningsföretagen spelar en viktig roll för att öka återvinningen och skapa nya jobb. 56 procent tycker att fastighetsägarna också fortsättningsvis själva bör få välja vilket återvinningsföretag som ska samla in deras förpackningar och tidningar.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste