Polisens nya hållbarhetschef: Stor möjlighet till positiv påverkan

Karriär Polismyndigheten har rekryterat samhällsbyggarprofilen Sara Haasmark som ny nationell chef för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Polisens nya hållbarhetschef: Stor möjlighet till positiv påverkan
Sara Haasark. Hållbarhetschef på Polisen. Foto: Fastighetsägarna/ Adobe Stock

Samhällsbyggarprofilen Sara Haasmark är sedan 1 september ny miljö- och hållbarhetschef på Polismyndigheten. Sara Haasmark har en imponerande bakgrund med tidigare befattningar i flera framstående fastighetsbolag, såsom Vestum, Ica Fastigheter och Fastighetsägarna Stockholm. Mellan åren 2015 och 2020 arbetade hon som VD för Samhällsbyggarna.

Polismyndighetens har en plan för att minska organisationens negativa påverkan på miljön och det är bland annat den som Sara Haasmark nu ska driva vidare när hon tar över myndighetens nationella miljö- och hållbarhetsarbete.

Sara Haasmark konstaterar att Polisen som stor organisation har en relativt stor resurs- och miljöpåverkan.

– Precis som alla stora organisationer så blir det snabbt en stor påverkan men samtidigt så får alla positiva åtgärder en stor positiv effekt, säger hon till Miljö & Utveckling.

Stora likheter i arbetssätt

Även om fastighetssektorn och en polisiär myndighet kan tyckas väsensskilda ser Sara Haasmark stora likheter i hållbarhetsarbetet.

– På ett sätt är det exakt samma arbete. Att ta reda på organisationens hållbarhetspåverkan och sedan öka den positiva påverkan och minska den negativa påverkan som finns. Sedan också givetvis att kommunicera den både internt och externt och se till att hela organisationen blir involverad och ser hur alla kan bidra i sitt arbete.

En annan likhet hon ser med sina tidigare uppdrag är att både fastighetsbranschen och Polisen är viktiga delar av samhället.

– Fastighetsbranschen har utvecklats från att ha tillhandahållit byggnader till att vara en viktig samhällsfunktion och Polisen har alltid varit en viktig samhällsfunktion men fortsätter hela tiden att utvecklas och bidrar till det hållbara samhället. Men självklart finns det även olikheter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.