Policy för hållbar upphandling av mat

Förra året inledde Malmö en policy kallad Hållbar utveckling och mat. Nu går arbetet in en ny fas med 600 000 extra kronor.

Policy för hållbar upphandling av mat

Malmös kommunstyrelse har beslutat att tilldela miljönämnden 600 000 kronor för att vidareutveckla policyn som hjälpa verksamheterna att upphandla mat på ett hållbart sätt. Bland annat ska det nu göras en beräkning av den klimatpåverkan som Malmö stads livsmedelsinköp medför. Detta för att få ett utgångsvärde på växthusgasutsläpp. Arbetet med policyn bedrivs tillsammans med berörda kommunala förvaltningar och näringslivet.

– Maten vi köper in spelar stor roll för Malmö stads hållbara utveckling och hur maten produceras och vad som konsumeras är viktiga frågor för kommunen. Arbetet med policyn hjälper oss att bli mer klimatsmarta, mer ekonomiska i vår hushållning, och bidrar samtidigt till att säkra kvaliteten långsiktigt, säger Lari Pitkä-Kangas, stadsekologikommunalråd (MP).

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.