”Plug-in-hybrider slår igenom”

Ny teknik, partnerskap med utvecklingsländer och effektivare energianvändning var några av de förlag för att klara utsläppsmålen till 2020. Detta sades på Svenska Petroleum Institutets, seminarium "Transportsektorns klimatpåverkan i ett EU-perspektiv".

På seminariet diskuterades transportsektorns påverkan och behov av förändring för att nå Europeiska rådets utsläppsmål till 2020. Rådet enades i mars 2007 att sänka utsläppen av växthusgas med 20 procent tills dess.

– Hybridbilar är den stora trenden på motormässor runt om i världen och plug-in-hybridbilar kommer att slå igenom under 2009, säger Bertil Moldén, vd på Bil Sweden

Anders Wijkman, Europaparlamentet, tog i sitt öppningsanförande upp vikten av effektivare energianvändning, förnybar energi och partnerskap med utvecklingsländer. Detta partnerskap är viktigt, menade Anders Wijkman, eftersom utvecklingsländerna inte ska behöva göra samma misstag som västvärlden gjorde under sin samhällsuppbyggnad.

Transportsektorns ökade utsläpp kommer främst från flyg och sjöfart som nu betalar avsevärt mindre skatt än vägburna transporter. Det efterlystes också ny och bättre teknik för hela transportsektorn, en bättre planering av transporter och utbyggd och förbättrad järnvägskapacitet. En fråga som däremot som inte diskuterades var varifrån elen till hybridbilarna ska komma ifrån.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.