Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor, särskilt miljöfarlig verksamhet

Om tjänsten

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor, särskilt miljöfarlig verksamhet

Tjänst: Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen söker ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor, särskilt miljöfarlig verksamhet

Företag: Svea hovrätt

Sista ansökan: 2021-08-29

Ansökan: Ansök här

Arbetsuppgifter

I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- samt plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden i Mark- och miljööverdomstolen.

Svea hovrätt söker, på grund av pensionsavgång, ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor och särskilt frågor som rör miljöfarlig verksamhet.

Arbetet består av tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter enligt miljöbalken samt överprövningar av myndighetsbeslut som avser t.ex. miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, områdesskydd, strandskydd, avfall, förorenade områden, kemikalier och hälsoskydd.

Arbetet innebär nära samarbete med övriga yrkesgrupper på domstolen – juristdomare, föredragande och domstolshandläggare – och är stimulerande, utvecklande och självständigt. För det tekniska rådet innebär arbetet bl.a. granskning och bedömning av ansökningar och utredningar och att kunna sätta sig in i olika tekniska problem och bedöma effekter i miljön. Domstolarna har kunniga och engagerade medarbetare och arbetet ger breda och fördjupade kunskaper inom mark- och miljörätten.

Mark- och miljööverdomstolens domsområde omfattar hela landet. Tjänsteresor ingår i viss utsträckning, ibland med övernattning.

Kvalifikationer m.m.

Du ska förutom adekvat akademisk examen med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning även ha mångårig, bred och kvalificerad erfarenhet av arbete med frågor inom det miljörättsliga området. Du ska ha erfarenhet av prövningar av miljöfarlig verksamhet, och gärna större processindustri. Det är meriterande med kunskaper om det rättsliga systemet samt erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid mark- och miljödomstol, kommun, länsstyrelse eller myndighet. Det är även meriterande med kvalificerat arbete med denna inriktning vid organisation eller företag.

Hovrättens kollegiala dömande ställer stora krav på samarbetsförmåga. Arbetet sker även i nära samarbete med domstolens övriga medarbetare. En viktig uppgift är att medverka i utformningen av domar och beslut, vilket kräver en god förmåga att uttrycka sig klart och tydligt i tal och skrift.

Ett tekniskt råd ska omsätta sin erfarenhet i rättsliga ställningstaganden där domstolen vanligtvis är sista instans. Detta ställer stora krav på integritet, ansvarskänsla, förståelse för domstolens roll och gott omdöme. Förmåga, vilja och intresse för att utveckla kvaliteten i arbetet är viktig. Ett tekniskt råd ska ha intresse för och förmåga att pedagogiskt förmedla sina kunskaper.

Du som söker ska motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniskt råd. Kraven hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till fort- och vidareutbildning, bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.

Om Svea hovrätt

Svea hovrätt är landets största hovrätt med ca 340 anställda. Hovrättens lokaler är vackert belägna på Riddarholmen centralt i Stockholm. Organisatoriskt består hovrätten av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Sex av avdelningarna är allmänna avdelningar. Mark- och miljööverdomstolen är en av två specialavdelningar.

Mark- och miljööverdomstolen prövar överklagade miljö- och fastighetsmål samt mål enligt plan- och bygglagen från landets fem mark- och miljödomstolar. Mark- och miljööverdomstolen är överinstans i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov. Mark- och miljööverdomstolen har omkring 70 anställda, varav 13 är tekniska råd.

Övriga upplysningar

Tekniska råd anställs med fullmakt.

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.

Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.

Ansök via e-post till:

domarnamnden@dom.se

Välkommen med din ansökan!

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.