Sustainability Manager

Om tjänsten

Sustainability Manager

Tjänst: Sustainability Manager

Företag: Gülermak Europe Swedish Filial

Sista ansökan: 2022-10-15

Ansökan: Ansök här

Gülermak söker nu en hållbarhetschef, placerad i Stockholm!
Hos Gülermak får du möjlighet att utvecklas i en internationell miljö med högt tempo, och spännande arbetsuppgifter. Vi erbjuder dig en position i ett företag som förstår att när du växer så växer vi. Vi ser fram emot att du blir en del av vår familj här på Gülermak Sverige. Vi tillämpar ett inkluderande förhållningssätt och strävar efter mångfald ur alla aspekter.

Om Gülermak

Byggföretaget Gülermak har spelat en betydande roll i den internationella byggbranschen sedan 1958. Idag är vi en av Europas största aktörer inom infrastruktursektorn inom järnvägssystem projekt och industriprojekt med vår väl rotade företagskultur och över 6 000 engagerade erfarna medarbetare. Sverige är en växande marknad för Gülermak, där vi redan har tre pågående projekt.

Uppgifter

Du är projektledningens representant för miljöledningssystemet och har den frihet och auktoritet som behövs för att implementera och underhålla avtalsenliga miljökrav. Du ansvarar även för harmoniseringen av projektets miljöarbete med verksamhetens miljöledningsprocesser. Detta görs bland annat genom att implementera systematiska kontroller som övervakar projektets miljöprestanda samt rapportering till projektets och företagets aktörer.

Nödvändiga kunskaper och färdigheter

 • Inflytelserik karaktär, leder genom exempel
 • Goda kommunikationsfärdigheter som möjliggör effektiv kommunicering med olika discipliner
 • Initiativtagande
 • God sammarbetsförmåga
 • Passion för hållbarhetsfrågor
 • Engagemang för att främja företagskultur och harmonisering av arbetsprocesser från verksamhets- till projektnivå
 • Teknisk kunskap, erfarenhet och färdigheter inom hållbarhet och klimat (CO2)
 • Motiverad till att utvecklas samt utveckla sin omgivning
 • Delegerar arbetsuppgifter för att skapa ett bra arbetsflöde och en harmonisk arbetsstämning
 • Gedigen kunskaper inom lagstiftning och förordningar i Sverige
 • Kandidatexamen i miljöteknik, hållbarhet, naturvetenskap eller liknande (fördelaktigt med en civilingenjörsexamen)
 • Minst 8 års erfarenhet inom byggbranschen
 • Minst 4 års erfarenhet av hållbarhets- eller miljöledning
 • Flytande kunskaper i engelska och svenska, både i tal och skrif

Huvudsakliga kompetensområden

 • Organiserar och genomför samt kontrollerar inspektioner, utredningar och rapporter. Ser till att vid produktförändringar, både kundens och verksamhetens krav efterlevs. Allt detta görs med hänsyn till gällande bästa hållbarhets-/klimat praxis och rutiner på byggprojekt.
 • Ta fram och upprätthålla dokumentation som leder miljöarbete i projektet och se till att detta bemöter även verksamhetens behov av dokumentation enligt ISO 14001 och ISO 9001.
 • Utveckla strategin, regelverk och krav samt rutiner för miljö för byggprojekt och ansvarar för implementering av dessa i projekt
 • Se till att verksamhetens rutiner implementeras och utvecklas i enlighet med projektspecifika rutiner och -behov.
 • Ansvarig för förberedelser och representation av projektet inför och under miljö- och hållbarhets revisioner (t.ex. vid myndighets tillsyn och interna revisioner). Ta fram en efter revisionsrapport för högsta ledningen.
 • Informera projektledningen om obligatoriska ändringar i relevanta miljöföreskrifter och lagstiftning och inför dem på ett korrekt juridiskt sätt.
 • Ansvarig för projektets hållbarhetsorganisation (inkl. relevanta externa specialister och konsulter) och dess kommunikation utåt. Är projektledningens representant mot kunden vid frågor som rör hållbarhet.
 • Identifiera behov av och tillhandahåller hållbarhets-relaterade utbildningar av personalen i projekt
 • Upprätthålla en nära relation och dialog med relevanta instanser
 • Upprätthålla, i samband med kunden, projektets material databas
 • Verka för att förebygga miljörelaterade olyckor. Identifierar och registrerar miljöavvikelser avseende projektets aktiviteter och ledningssystem
 • Stödjer affärsutvecklings- och anbudsavdelningen för att bemöta miljö, klimat och i övrigt hållbarhetskraven i anbudsprocesser

Om anställningen

Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar sex månader provanställning.
Anställningsort: Stockholm
Välkommen med din ansökan och vänligen skicka ditt CV i Engelska.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.