Stadsbyggnadschef

Om tjänsten

Stadsbyggnadschef

Tjänst: Stadsbyggnadschef

Företag: Vaxholms stad

Sista ansökan: 2021-12-19

Ansökan: Ansök här

Välkommen till en roll som innebär att utveckla och vårda natur, kultur och byggd miljö i Vaxholm. Samtidigt som du får jobba med många härliga kollegor! Tveka inte, sök jobb hos oss!

Våra värdeord är Samspel, Engagemang och Respekt och de genomsyrar vår verksamhet och vårt förhållningssätt. Att jobba i Vaxholms stad innebär att du kommer att arbeta i en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges uppdrag med stort eget ansvar och möjligheter att påverka.

Om Vaxholms stad

Vaxholm är en idyllisk skärgårdskommun med ca 12 000 invånare och 1 miljon besökare per år. Den pittoreska stadskärnan och kajerna är en träffpunkt för mat och människor och knytpunkt för skärgårdstrafiken. Vaxholm är länets tryggaste kommun 3 mil norr om Stockholm med goda buss- och båtförbindelser. Här finns stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Inom kommunens verksamheter är vi idag 500 tillsvidareanställda personer som jobbar med våra kunders, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord: samspel, engagemang och respekt (SER).

Uppdraget

Stadsbyggnadsförvaltningen ska utveckla och vårda natur, kultur och byggd miljö i Vaxholm.

Som Stadsbyggnadschef ansvarar du för förvaltningen som består av en stab och sex enheter. Bygglov- och GIS-enheten, exploateringsenheten, planenheten, fastighetsenheten, tekniska enheten och stadsbiblioteket. Tillsammans ansvarar förvaltningen för allt inom stadsbyggnadsområdet. Exempelvis är det stadsbyggnadsförvaltningen som arbetar med översikts- och detaljplaners framtagande och genomförande, bedriver bibliotek, underhåller gator och bygger nytt särskilt boende. Även ansvar för att kommunala utomhusbad fungerar bra, planerar för nya bostadsområden, ger bygglov till nya bostäder och verkar för bättre kollektivtrafik. Även frågor gällande lokal trafikmiljö, kultur- och fritid ryms inom förvaltningen.

Huvudsakliga ansvarsområden och arbetsuppgifter:

  • Utifrån de politiskt uppsatta målen samt lagstiftning leda, följa upp och utveckla stadsbyggnadsförvaltningen.
  • Arbeta visionärt, strategiskt och systematiskt för att säkerställa hög kvalitet
  • Leda förvaltningen tillsammans med dess ledningsgrupp och rapportera till kommunchefen. Coacha och stödja enhetscheferna i deras respektive uppdrag.
  • Proaktivt driva frågor i förvaltningen, nå resultat och satta mål samt säkerställa god service till invånare och företagare.
  • Säkerställa balans i förvaltningens ekonomi.
  • Medverka och driva för att skapa framdrift i initierade investeringsprojekt
  • Verka för att skapa mesta nytta av förvaltningens budget, genom effektiv styrning.
  • Ansvara för kommunikationen mot politiken och internt i förvaltningen.
  • Omvärldsbevaka och anpassa förvaltningen organisatoriskt till de utmaningar den står inför.
  • Verka för att stadsbyggnadsförvaltningen bygger, utvecklar och bevarar goda relationer såväl internt som externt.

Vem är du?

Du har en utbildningsbakgrund och yrkeserfarenhet inom fastighet/bygg/infrastruktur/stadsutveckling med god kunskap om hela stadsbyggnadsprocessen inklusive förvaltning – från ax till limpa.

Du är en engagerande och entusiasmerande chef som har många års erfarenhet av ett gott ledarskap inom liknande uppdrag och gärna inom en politiskt styrd verksamhet. Du är van att leda i förändring genom att skapa engagemang och delaktighet.

Du har erfarenhet av arbete med att utveckla processer och arbetssätt, att forma en effektiv organisation för att kunna möta verksamhetens behov. Din styrka ligger i samarbete och kommunikation med alla intressenter – inom och utom organisationen.

Ekonomisk medvetenhet – Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.

Strategisk och operativ – Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar dina handlingar till detta. Trivs med att växla mellan det stora och lilla perspektivet i det dagliga arbetet.

Samarbetsförmåga – Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och har förmåga att plocka fram det bästa hos dina medarbetare. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang.

Beslutsam – Du är van att fatta snabba beslut och agera utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar omdöme under tidspress.

Omdöme – Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut.

Initiativtagande – Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Vad Vaxholm erbjuder:

Vaxholms stad är en liten kommun med hög ambitionsnivå och med många pågående och kommande intressanta projekt inom stadsutveckling.

En fördel med att jobba inom en, med Stockholmsmått, liten kommun är att det är smidigt att skapa samarbeten över enhetsgränserna och man lär sig snabbt mycket om organisationen som helhet. Utvecklingstakten är hög och vi har goda resultat i våra verksamheter, flera utvecklingsprojekt, engagerade medarbetare, omfattande samarbeten med andra organisationer och utvecklingsprogram för chefer och medarbetare.

Välkommen med din ansökan före 5 december, intervjuer kommer att ske löpande – om du har frågor ring rekryteringskonsulter Stina Nord 073-654 52 57 eller Fredrika Schartau 070-510 71 30.

Välkommen med din ansökan!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste