Sektionschef inom miljö

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Om tjänsten

Sektionschef inom miljö

Tjänst: Sektionschef inom miljö

Företag: Transportstyrelsen

Sista ansökan: 2020-10-11

Ansökan: Ansök här

Ditt framtida arbete

Vill du vara med och göra skillnad, i vårt viktiga miljöarbete? Du kommer att bli vår framtida miljöchef, där din kompetens och förmåga inom miljöområdet kommer ha stor påverkan på vår framtid.

Har du intresse av arbete med miljöfrågor inom transportområdet, då kan du vara rätt person för oss. Sektionen för miljö står inför spännande utmaningar då miljöfrågorna, och inte minst klimatfrågorna, står i fokus både nationellt och internationellt. Sektionen är verksam i flera internationella forum och driver frågor för Sveriges räkning, bl.a. har vi deltagit i arbetet med att få fram ett mål för den internationella sjöfarten att minska växthusgasutsläppen och i arbetet med att ta fram det marknadsbaserade styrmedlet CORSIA för internationell luftfart. Exempel på spännande utmaningar framöver är att implementera det nya direktivet om mottagning av avfall i hamn och att delta i arbetet med att sätta ett långsiktigt mål för minskade utsläpp av växthusgaser för luftfarten. Andra frågor som sektionen arbetar med är miljöfrågor för fritidsbåtar, sjöfartens och luftfartens utsläpp till luft, buller, förhindrande av spridning av främmande arter, regler för transporter av kemikalier och olja och alternativa bränslen. Sektionen ansvarar också för myndighetens klimatanpassningsarbete. Vi har många samarbeten med andra myndigheter såsom Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Du har ett personalansvar för 11 personer. Dina medarbetare finns i Norrköping.

Dina framtida arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Bland annat kommer du att:

 • Ansvara för den löpande verksamheten gällande regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn
 • Prioritera och fördela sektionens arbetsuppgifter
 • Delta i myndighetssamverkan
 • Ansvara för genomförandet av regeringsuppdrag som ligger inom sektionens ansvarsområde
 • Förbereda och delta i internationella möten
 • Ha kontakter med regeringskansliet.

Du måste ha

 • Televant akademisk examen inom miljövetenskap, statskunskap, juridik eller annan motsvarande akademisk examen som vi bedömer som likvärdig.
 • Erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar.
 • Mycket god förmåga att utrycka dig i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.

Det är meriterande om du också har

 • Arbetat som chef i statlig förvaltning eller myndighet,
 • En miljöinriktning på din utbildning och/eller har arbetat med miljöfrågor,
 • Erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp,
 • Erfarenhet av internationellt arbete inom EU och/eller FN-organ,
 • Erfarenhet av förhandlingsarbete,
 • Arbetat med klimat, miljö eller transportfrågor,
 • Erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

Vi vill att du

 • Är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
 • Är drivande och har en helhetssyn
 • Är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
 • Har god förmåga att fatta beslut
 • Är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
 • Har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
 • Har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
 • Har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping. Vi vill att du börjar så snart som möjligt. Vi tillämpar normalt provanställning.

Du är välkommen att kontakta

enhetschefen Simon Posluk, 010-495 37 60, simon.posluk@transportstyrelsen.se.

Saco, Christina Östberg och ST, Anna Malmborg nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill.

Därför behöver vi din ansökan senast den 11 oktober 2020 märkt med referensnummer TSG 2020-7248. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Verksamhetsorter:
Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Läs mer om Transportstyrelsen

Kort om avdelning Sjö- och luftfart

Sjö- och luftfart utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor, tillbud och trafikutvecklingen inom sjö- och luftfarten. Vi arbetar för en effektiv marknad med en sund konkurrens. Vi finns i Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö och har 350 medarbetare.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.