Miljöspecialist

Om tjänsten

Miljöspecialist

Tjänst: Miljöspecialist

Företag: Swedavia AB

Sista ansökan: 2021-01-15

Ansökan: Ansök här

Vi är alltid vakna, dygnet runt årets alla dagar. Det är här resan börjar. Swedavia vill göra mötet mellan människor enkelt och vi vill göra stora avstånd små. Vi bidrar till den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Via våra flygplatser kommer Sverige ut i världen och världen till Sverige. Vi vill att människor ska flyga med gott samvete och därför tar vi sikte på att vara världsledande i hållbarhet och på att driva klimatsmarta flygplatser.

Beskrivning av uppdraget

Swedavia vill vara ett föredöme i att driva flygets klimatomställning. Vi ska också minimera spridningen av föroreningar från flygplatsverksamheten till mark, vatten och sediment. Nu behöver vi komplettera Arlandas miljöavdelning med en miljöspecialist inom området vatten. Tjänsten ingår i flygplatsens miljöavdelning som samarbetar ihop med miljökollegorna på våra övriga flygplatser.

Dina arbetsuppgifter

  • Som Miljöspecialist är ditt uppdrag att agera sakkunnig inom ett stort spektrum av miljöfrågor i såväl den löpande operativa verksamheten som i olika projekt.
  • Du kommer att arbeta brett inom ett stort antal miljöområden med praktisk tillämpning av flygplatsspecifika miljöfrågor, exempelvis utsläpp till luft, kemikalier, vatten och avfall.
  • Du ansvarar särskilt för flygplatsens vattenrelaterade frågor, där du utgör ett specialiststöd.
  • Du arbetar både med lokala och nationella vattenrelaterade miljöfrågor, exempelvis miljökvalitetsnormer enligt Vattendirektivet och kadmiumfrågor.
  • Flygplatsverksamheten har historiskt lett till spridning av föroreningar såsom PCB, metaller, olja och PFAS i flygplatsmiljön och i närliggande recipienter.
  • Du kommer vara en del av ett team som leder och utvecklar Swedavias miljöarbete tillsammans med Swedavias miljöjurist, miljöspecialister från den egna miljöavdelningen samt övriga flygplatsers miljöchefer och miljöspecialister.

I arbetsuppgifterna ingår även att arbeta med uppföljning, rapportering och kravställning. Du bidrar vid framtagning av underlag för tillståndsansökningar, villkorsändringar samt anmälningsärenden.

Miljöspecialisterna arbetar en del av sin tid med olika fokusområden genom flexibla arbetsgrupper, vilket erbjuder medarbetarna tillfällen att fördjupa sig i specifika aktuella frågeställningar. Du kommer att arbeta självständigt men även vara en del av en dynamisk och proaktiv miljöorganisation inom Swedavia, där du hittar stöd och inspiration hos kunniga och engagerade kollegor.

Din profil

Vi söker dig som har mycket goda kunskaper inom tillämpning av miljölagstiftning (Miljöbalkens kap 9, 10 och 11), inom mark och vatten, kemikalier och avfall. Du har en akademisk examen inom, eller relaterat till, miljöområdet. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med förorenade områden, föroreningar i vatten och sediment samt är väl insatt i miljölagstiftningen och har kunskap om miljöarbete vid tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet.

Det är meriterande om du har:

  • arbetat i tillsynsrollen kopplat till förorenade områden och/eller vattenverksamhet
  • praktisk erfarenhet av miljötekniska undersökningar av mark, vatten och sediment och/eller miljöriskbedömningar
  • erfarenhet av arbete med miljöledningssystem

Du har förmåga att omsätta analysresultat och andra detaljer till övergripande strategier och långsiktiga planer. Du klarar av att hantera viss osäkerhet och förmår att jobba lösningsorienterat i komplexa situationer.

Tidvis är det högt tempo och kort framförhållning när beslutsunderlag och faktasammanställningar ska produceras, därför är det viktigt att du är en god organisatör, har ett strukturerat arbetssätt och är van att planera din egen arbetstid. Den ena dagen är sällan den andra lik och arbetet bjuder på stor variation. Du trivs med att driva flera projekt samtidigt. Du har goda språkkunskaper i svenska och engelska med förmåga att uttrycka dig pedagogiskt såväl i tal som i skrift. Som person trivs du att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra samt har vilja och intresse att engagera dig i flygplatsen och skapa ett bra kontaktnät med samtliga avdelningar.

Vi erbjuder

Swedavia verkar i en ständigt föränderlig omvärld där vi är med och visar vägen till ett hållbarare samhälle. Miljöarbetet är väl förankrat i företagets visioner, strategier och värderingar. I rollen som miljöspecialist kommer du ha ett tydligt mandat och möjlighet att påverka beslut och medverka i vårt fortsatta arbete att vara världsledande på att driva klimatsmarta flygplatser.

Swedavia är ett miljö- och energicertifierat företag enligt ISO 14001 och 50 001.

Med hänsyn till den rådande situationen som hela vårt samhälle och världen befinner oss i påverkas vår verksamhet i stor utsträckning. Swedavia följer utvecklingen och när situationen kring Covid-19 har stabiliserats och efterfrågan väl återkommer, anpassar vi vår verksamhet så snabbt som möjligt och då behöver vi våra fantastiska medarbetare.

Anställning och kontakt

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Stockholm-Arlanda. Resor inom Sverige (främst till andra Swedavia-flygplatser) kan förekomma. Urval kommer att ske löpande under annonseringsfasen och beräknad start våren 2021.

För mer information om tjänsten vänligen kontakta Therese Forsström, Miljöchef Stockholm Arlanda Airport, therese.forsstrom@swedavia.se

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du på: https://www.sakerhetspolisen.se/sakerhetsskydd/personalsakerhet.html.

För att kunna göra så objektiva bedömningar som möjligt använder vi arbetspsykologiska tester i våra rekryteringar. På swedavia.se/om-swedavia/lediga-jobb/ kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

I den här rekryteringen har Swedavia redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss därför all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Välkommen med din ansökan senast 31 januari 2021.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.