Miljösamordnare

Om tjänsten

Miljösamordnare

Tjänst: Miljösamordnare

Företag: X Shore

Sista ansökan: 2022-07-29

Ansökan: Ansök här

Vill du vara med och bygga världens modernaste (el-)båtfabrik i Nyköping?

Här får du en otrolig chans att i fabrikens begynnelse vara med och påverka vårt miljöarbete.

Vi är i en expansiv scale-up-fas där vi behöver dig som triggas av att vara med och bygga upp vår verksamhet från början. Än så länge finns ganska lite på plats, så detta är en roll som innebär att du helt prestigelöst behöver vara beredd på att hugga i med högt som lågt på vår extremt spännande resa mot att elektrifiera båtåkandet.

Om rollen

Som miljösamordnare jobbar du i nära samarbete med vår QHSE-chef.

I rollen ingår bland annat att

 • Samordna och administrera miljöarbetet inom företaget
 • Driva miljöarbetet framåt genom bland annat utbildning
 • Kontrollera lagefterlevnad och miljöaspektregister och kontinuerligt följa upp dessa
 • Upprätta förslag till handlingsplan för egenkontroll och miljöstyrande rutiner och aktiviteter för verksamheten
 • Föreslå och följa upp miljöstrategi, övergripande och lokala miljömål och handlingsplaner för dessa
 • Utarbeta rutinförslag för att anpassa verksamhetens miljöarbete vid förändrade lagkrav, centrala och globala krav
 • Upprätta erforderliga handlingar i samband med tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken
 • Sammanställa material som underlag för utvärdering av miljöledningssystemet vid Ledningens genomgång
 • Underhålla, utveckla och administrera verksamhetens miljöledningssystem enligt ISO 14001
 • Medverka vid interna revisioner av miljöledningssystemet som kräver speciell sakkunskap beträffande miljöfrågor
 • Omgående informera QHSE-chef om varje brist, fel eller avvikelse i verksamheten som kan ge någon åverkan på den yttre miljön i såväl positivt som negativt hänseende

Din profil

För att lyckas i denna roll tror vi att du har

 • Akademisk examen inom relevant område
 • Erfarenhet av miljöledningssystem, miljörevision, miljölagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och kemikaliehantering

Vi tror vidare att du är väl insatt i frågor som rör avfallshantering och kunskap om rutiner som rör farligt gods och energianvändning.

About X Shore

X Shore is the world’s first high-end electric craft, where design, technology and sustainability are combined to create a unique experience. Through the development of our all-electric luxury boats, we embrace the long tradition of maritime craftsmanship while discarding the dirty institution of fossil fuels. This is your opportunity to work for the company that is going to disrupt the marine tech industry.

Read more at www.xshore.com.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste