nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Miljöledare

Upphandlingsavdelningen

Arbetsplatsbeskrivning

Avdelning upphandlar varor, tjänster och entreprenader i form av objekts- och ramavtalsupphandlingar för kommunens alla verksamheter. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett viktigt verktyg för att nå hållbar utveckling. Genom att ställa miljökrav i upphandling bidrar vi till att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålen (www.miljomal.se (http://www.miljomal.se/).

Arbetsuppgifter

Vi arbetar i hela processen som omfattar marknads- och behovsanalys, kravställning av miljöfrågor i samband med upphandling, utvärdering och uppföljning.

Som miljöledare kommer du att:

Självständigt kartlägga fakta, planera, prioritera och arbeta fram erforderliga underlag och metoder för miljökravställande. Både självständigt och tillsammans med upphandlare/referensgrupp ställa krav i upphandling. Tillhandahålla kvalificerad rådgivning och biträde till kommunens verksamheter, bolag och samarbetskommuner i miljö-/upphandlingsrelaterade frågor. Genomföra uppföljningar av leverantörer och produkter. Delta i kommungemensamma arbetsgrupper där upphandlingsrelaterade miljöfrågor förekommer. Vi använder IT-systemet Visma Commerce TendSign under upphandlingsprocessen.

Kompetenskrav

Du har en högskoleutbildning inom miljöområdet, eller motsvarande som vi bedömer likvärdig. Erfarenhet av arbete i offentlig organisation är meriterande liksom Kunskap i Lagen om offentlig upphandling.

Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjlighet i förändring. Du är duktig på att planerar och prioriterar, har lätt för att samarbeta och är duktig på att bygga och underhålla relationer och nätverk. Du är lugn, inlyssnande och tillmötesgående samt har intresse och vilja att hjälpa andra och leverera lösningar.

Upplysningar

Hans Classon, upphandlingschef, 036-10 55 01

Fackliga företrädare Stadskontoret (https://www.jonkoping.se/fackligastk)

Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

 

Annonsör Jönköpings Kommun

Ansökan stängd

Ansökningstiden för tjänsten har passerat.
För att se våra öppna tjänster, klicka här!

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4