Miljöchef

Om tjänsten

Miljöchef

Tjänst: Miljöchef

Företag: Copperstone Resources AB

Sista ansökan: 2022-09-30

Ansökan: Ansök här

Copperstone Resources AB är ett svenskt börsnoterat gruvbolag med huvudkontor i Kiruna. Bolaget bygger ett modernt gruvbolag från grunden med en positiv företagskultur baserad på förtroende, trygghet och trivsel. Målsättningen är att på ett hållbart sätt och i samråd med lokalsamhället, producera metaller som bidrar till den globala förändringen mot ett elektrifierat samhälle. Utöver Viscaria koppargruva i Kiruna innehar Copperstone ett antal andra bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Norrbotten och Dalarna. För mer information, besök gärna www.copperstone.se.

Copperstone är ett snabbfotat företag. Alla våra medarbetare strävar mot samma mål, med en stark teamkänsla och prestigelöshet. Nu fortsätter vi att stärka organisationen genom att söka en:.

Miljöchef

Copperstone Resources AB lämnade den 30 mars 2022 in sin miljötillståndsansökan med syftet att återöppna och bedriva gruvverksamhet vid Viscariagruvan i Kiruna. I samband med detta behöver bolagets miljöarbete intensifieras, samtidigt som blickfånget måste utökas till följd av den påbörjade tillståndsprocessen. Tillståndsprocessen inkluderar även planering av de miljöåtgärder som behövs innan och under en startad gruvverksamhet. Samtidigt behöver bolaget behålla fokus på strategiska hållbarhetsfrågor och miljöarbete i koncernledningen.

För att behålla ett tydligt fokus inom miljö- och hållbarhetsfrågor behöver Copperstone Resources AB därför stärka upp verksamheten med en miljöchef. Miljöchefen kommer att leda den pågående tillståndsprocessen och planera Viscariagruvans operativa miljöstyrning. Rekryteringen kommer att ge utrymme för nuvarande miljö- och hållbarhetschef, Anders Lundkvist, att fokusera på strategiska hållbarhetsfrågor i koncernledningen, samtidigt som bolaget bibehåller en fortsatt stark lokal närvaro och samverkan.

Vi söker en miljöchef som har bred erfarenhet av tillståndsfrågor och miljöledning. En lämplig utbildningsbakgrund innefattar relevant akademisk examen och genomförd forskarutbildning. Vi ser fram emot att komma i kontakt med dig som både har lett tillståndsprojekt och deltagit vid tillståndsförhandlingar. Du bör dessutom ha arbetat med miljöfrågor i minst 15 år inom gruvbranschen och på myndighet. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och social kompetens, samt ledarskaps- och kommunikativa egenskaper.

Övrigt/Mer information:

Placeringsort är Kiruna. Urval sker löpande.

Vill du veta mer kontakta, Stefan Strömberg på SES Consulting, 070-2557111 eller stefan@sesconsulting.se.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.