Miljö- och hållbarhetshandläggare

Om tjänsten

Tjänst: Miljö- och hållbarhetshandläggare

Företag: Centio Consulting Group AB

Sista ansökan: 2022-10-03

Ansökan: Ansök här

Vi söker en miljö- och hållbarhetshandläggare till Trafikförvaltningen i Stockholm.

Detta är ett konsultuppdrag. Du kommer vara anställd av Centio Consulting Group AB och arbeta som konsult.

Tjänsten är på heltid.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.

Uppdraget

Programmet efterfrågar en person för uppdrag som miljö- och hållbarhetshandläggare för främst uppföljning av miljöfrågor i pågående totalentreprenad för Tvärbanan Kistagrenen i Sundbyberg. I rollen ingår även uppföljning av CSR-frågor inom programmet för Tvärbanan Kistagrenen.

Inom programmet finns en miljösamordnare, som innehar det övergripande ansvaret för och ska styra och leda miljöarbetet i programmet, och tre miljöhandläggare. Miljöhandläggarna arbetar huvudsakligen med miljöfrågor i produktionen och genomför uppföljning av ställda miljökrav i respektive entreprenad, rapportering till tillsynsmyndighet, genomför miljöronder och miljörevisioner. Miljöhandläggare arbetar även vid behov med anmälningsärenden och tillståndsfrågor enligt miljöbalken.

Arbetet ska utföras i enlighet med regionens och trafikförvaltningens strategier och riktlinjer.

Arbetsuppgifter

  • Samverka med miljösamordnaren och delta i programmets övergripande miljöarbete
  • Samverka med bygg- och projektledning gällande miljöfrågor
  • Bistå med miljökunnande i pågående projektering, och bidra till att anläggningen projekteras utifrån ställda miljökrav
  • Säkerställa att arbeten utförs i enlighet med gällande villkor i vattendom, anmälningsärende och kontrollprogram mm.
  • Miljöuppföljning av pågående entreprenader inklusive miljöronder på plats samt uppföljning av att entreprenören följer ställda krav inom miljöområdet
  • Uppföljning av klimatkrav och granskning av entreprenörens klimatkalkyl
  • Rapportering till trafikförvaltningen och tillsynsmyndigheter
    Delta i miljörevision av entreprenörer och leverantörer.

I denna roll ingår även att följa upp entreprenörernas arbete inom CSR i de pågående entreprenaderna inom program Tvärbanan Kistagrenen utifrån de krav som ställts i respektive upphandling. Genomförda insatser inom CSR-området skall även rapporteras årligen till Trafikförvaltningen.

Målet för uppdraget för miljö- och hållbarhetshandläggaren är att säkerställa att aktuella entreprenader genomförs i enlighet med gällande regler, entreprenadupphandlingens krav och trafikförvaltningens riktlinjer inom miljö och social hållbarhet.

Arbetet är lokaliserat till Stockholm och Sundbyberg och personen förväntas vara på plats på projektkontoret i Rissne minst 3 dagar per vecka.

Krav (OBS, obligatoriska)

Min 3 år högskoleutbildning inom miljö alternativt utbildning relevant utbildning som beställaren bedömer som motsvarande

Minst 6 månaders arbetslivserfarenhet från miljökontroll och uppföljning i produktion i bygg- och anläggningsprojekt.

Minst fyra års arbetslivserfarenhet av miljöfrågor i infrastrukturprojekt

Erfarenhet från minst 6 månaders arbete i minst en beställarorganisation som konsult eller anställd.

Meriterande

Minst en anställning eller uppdrag som innefattar arbete med miljöfrågor kopplat till spår- eller järnväg

Erfarenhet av arbete med CSR-frågor i minst ett uppdrag

Erfarenhet av uppföljning av miljöfrågor i minst en totalentreprenad

Minst en anställning och/eller ett referensprojekt som innefattar arbete med klimatkalkyler

Erfarenhet av arbete med Byggvarubedömningen från minst ett projekt eller anställning

Om oss

Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.

Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats, tjänstepension och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.

Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.

För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.

Läs gärna mer om oss på centio.se.

Vänligen skicka ditt CV på svenska.

Vi ser fram emot din ansökan!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.