Lokalstrateg med inrikting klimat- och miljösamordning

Om tjänsten

Lokalstrateg med inrikting klimat- och miljösamordning

Tjänst: Lokalstrateg med inrikting klimat- och miljösamordning

Företag: Stockholms Stad

Sista ansökan: 2020-03-18

Ansökan: Ansök här

Stockholms Stad
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 Arbetsplatsbeskrivning
Stadsdelsområdet Bromma är en av Stockholms stads mest expansiva stadsdelar med en ökande befolkning och en omfattande nyproduktion och utbyggnad av bostäder. Här finns vackra naturområden med naturreservat, strandbad och blandad bebyggelse. De goda kommunikationerna och närheten till de centrala delarna av staden gör det lätt att ta sig till Bromma. I stadsdelen bor drygt 80 000 invånare och inom 3 år beräknas det vara 84 000. I stadsdelsförvaltningen arbetar ca 1 750 medarbetare inom olika verksamheter som administration, förskola, äldreomsorg, samt socialtjänst och fritid. En viktig del i stadsdelens verksamhet är att bidra till att stadens klimatmål uppnås. Vi söker nu dig som vill jobba som lokalstrateg med inriktning klimat- och miljösamordning hos oss på Lokal- och parkenheten. Enheten består idag av 7 medarbetare (verksamhetscontroller, lokalstrateg, lokalintendent, två parkingenjörer, parkassistent och enhetschef), ingår som en del i den administrativa avdelningen. Vi stärker nu upp enheten ytterligare med en lokalstrateg/klimat- och miljösamordnare. Som anställd har du möjlighet till flextid, friskvårdsbidrag och semesterväxling. Vi sitter i fina lokaler nära kommunikationer, restauranger och butiker i Alvik. Under sommaren 2021 kommer vi att flytta till nybyggda lokaler vid Bromma Blocks. Tjänsten är en projektanställning på 18 månader.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten innebär att du har två funktioner; lokalstrateg samt klimat- och miljösamordnare. Du kommer dels att arbeta med stadsdelens klimat- och miljöfrågor och som lokalstrateg med lokalplanering och stadsdelsövergripande lokalförsörjningsfrågor. Tillsammans med lokalstrategen arbetar du med effektivisering av verksamhetslokaler. En viktig del i arbetet är att minska stadsdelens energianvändning och hitta klimatsmarta lösningar i våra verksamhetslokaler. För att tillgodose behovet av verksamhetslokaler följer ni aktivt planering av exploateringar. Det innebär även ett nära samarbete med stadens övriga förvaltningar och bolag samt privata fastighetsbolag. Ni ska samarbeta och samverka med verksamhetsansvariga för att säkerställa och upprätthålla tillgången på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler samt att dessa följer myndighetsbeslut och stadens riktlinjer. Du kommer att bereda lokalärenden för beslut till stadsdelsnämnden, bistå vid framtagande av lokalförsörjningsplan på kort och lång sikt, analysera lokalbehov och lokalkapacitet, omvärldsbevaka samt bearbeta och analysera prognoser. Arbetet kan även innebära att du förhandlar med fastighetsägare, medverkar i förstudier och programarbete för detaljplaner och enskilda projekt. Som klimat- och miljösamordnare arbetar du med att stödja förvaltningens verksamheter i miljöfrågor, med särskilt fokus på energieffektiviseringsåtgärder i våra verksamhetslokaler. Därutöver ska du stödja arbetet med att miljöanpassa förvaltningens transporter. I denna del av arbetet ingår också kontakter och samverkan med stadens miljöförvaltning som har en tjänst för stöd till stadsdelarnas klimatarbete. I rollen ingår även att bevaka miljöfrågor inom stadsdelsområdet inför exploatering, upphandling m.m.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant examen/högskoleutbildning alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.

Du bör ha minst 3-4 års erfarenhet av lokal- och fastighetsförvaltning samt projektledning, gärna från offentlig verksamhet. Därutöver bör du dessutom ha utbildning och/eller goda kunskaper avseende miljö- och klimatfrågor, samt arbetslivserfarenhet av att arbeta med klimatfrågor, gärna från offentlig förvaltning. Du ska ha ett genuint intresse och engagemang för klimat- och miljöfrågor. Meriterande är om du har kunskap om och erfarenhet från arbete med energieffektivisering i lokaler och fastigheter.

Du är mål- och resultatinriktad och tar egna initiativ samt har god förmåga att kommunicera och uttrycka dig väl i tal och skrift. Du är bra på att knyta nya kontakter och jobba mot olika verksamheter och yrkeskategorier samt tycker om att driva frågor, både självständigt och tillsammans med andra.

Övrigt
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder.

Webbplats: www.stockholm.se/bromma/nyheter

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.

Det senaste