Kvalitets- och miljöchef

Om tjänsten

Kvalitets- och miljöchef

Tjänst: Kvalitets- och miljöchef

Företag: Silex Microsystems AB

Sista ansökan: 2020-12-12

Ansökan: Ansök här

Svenska Silex Microsystems tillverkar mekaniska och elektriska system i mikroskala som byggs i form av chip, så kallad MEMS. MEMS-tekniken möjliggör t.ex. tillverkning av trycksensorer som är så små att de kan föras in i blodomloppet på en människa. Företaget levererar i dag produkter i yttersta high-tech klass, i vissa fall ner på nanonivå, som används i medicinsk utrustning, mobiltelefoner, datorer och fordon.

Silex grundades år 2000 och omsätter idag ca 700 Mkr och har 270 anställda. Med ett 80-tal kunder världen över tillhör Silex en av de absolut främsta fristående tillverkare av MEMS i världen. Silex har huvudkontor och fabriker i Järfälla med försäljningskontor i Boston och San Fransisco i USA. Silex är certifierade inom ISO9001.

Kvalitets- och miljöchef

Som kvalitets- och miljöchef ansvarar du för företagets kvalitets- och miljöarbete och säkerställer att ledningssystemet kontinuerligt utvecklas. Tillsammans med ledningsgruppen och övrig personal ska du tillse att företaget kvalitets- och miljösäkras utifrån gällande kvalitets- och miljöpolicy, affärsidé samt företagsstrategier. Du är även företagets representant i övergripande kvalitets- och miljöfrågor samt är huvudrevisor i interna kvalitets- och miljörevisioner. Rollen innebär nära samarbete med sälj- och marknadsavdelningen, Operations, Product Management samt myndigheter och kunder. Du kommer att ha personalansvar för ditt team bestående av en senior kvalitetsingenjör och en produktkvalitetsingenjör, med planen att växa avdelningen ytterligare. Rapportering sker till VD. Tjänsten är placerad i Järfälla.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Ansvara för att ledningssystemet vidmakthålles och vidareutvecklas
 • Leda arbetet med att planera, genomföra och följa upp internrevision
 • Bistå övriga funktioner med resurser, metoder och kompetens t.ex. inom statistiska metoder
 • Höja riskmedvetenheten på samtliga nivåer inom företaget
 • Kontinuerligt utveckla metoder för att mäta prestanda i tillverkningsprocesser
 • Kontinuerligt utvärdera och implementera åtgärder för att förbättra effektivitet och kvalitet
 • Informera och utbilda personal, leverantörer och kunder i kvalitetsfrågor
 • Följa upp och kontrollera att renrums- samt övriga krav efterlevs
 • Ha kontakter och samarbeten med bl.a. kunder och myndigheter
 • Ansvara för att verksamhetsmålen uppnås och efterlevs inom eget ansvarsområde
 • Ansvara för företagets system för förbättringsarbete samt uppföljning av förbättringsärende från början till slut
 • Avvikelsehantering

Kravprofil

 • Civilingenjör eller motsvarande.
 • Erfarenhet i en liknande roll, som specialist eller chef, i en tillverkningsindustri
 • Goda kunskaper inom ISO 9001
 • Erfarenhet av arbete med ledningssystem
 • Erfarenhet av samarbete med internationella kunder och leverantörer
 • Språkkunskaper i engelska och svenska på affärsnivå

Personliga egenskaper

Du trivs i en konsultativ roll där du genom stöttning och engagemang påverkar din omgivning till att göra kvalitetstänkande till en naturlig del av det dagliga arbetet. Du har en kommersiell läggning, är pragmatisk, lösningsorienterad, riskmedveten, förändringsbenägen, kommunikativ och pedagogisk. Vidare är du pådrivande, strukturerad samt är bra på att se helheter och har ett delegerande arbetssätt.

Välkommen med din ansökan!

 

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.