Kommunikations- och Hållbarhetschef

Om tjänsten

Kommunikations- och Hållbarhetschef

Tjänst: Kommunikations- och Hållbarhetschef

Företag: Bellman Group

Sista ansökan: 2020-01-15

Ansökan: Ansök här

Bellman Group är en anläggningskoncern som utför markförberedande arbeten med fokus på större infrastrukturprojekt, främst i Stockholm och Göteborg. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi och växer kontinuerligt – och med det även vårt behov av att skapa och etablera processer för att stärka Bellman Groups övergripande varumärke och säkerställa en tydlig position gentemot kunder, anställda och andra intressenter.

Nu rekryterar vi en nyckelperson till huvudkontoret i Solna med ansvar för att vidareutveckla, strukturera och driva kommunikations- och hållbarhetsarbetet inom gruppen.

Som Kommunikations- och Hållbarhetschef har du möjlighet att utveckla Bellman Groups varumärke och hållbarhetsstrategi för att skapa en gemensam plattform för bolagen inom koncernen. Som Kommunikations- och hållbarhetschef kommer du att ingå i Bellman Groups ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Kommunikation

 • Utveckla, planera, driva och samordna övergripande kommunikationsaktiviteter samt ansvara för extern och intern kommunikation inom koncernen
 • Tydliggöra gruppidentiteten kontra de ingående bolagens egna varumärken och därigenom ge förutsättningar både för en sammanhållen profil och en tydlig kommunikation mot kund
 • Driva och samordna utvecklingsarbetet med koncernens hemsidor med syfte att möta externa intressenters krav och förväntningar
 • Löpande ansvara för att uppdatera koncernens webb, medverka till framtagande av pressmeddelanden samt i övrigt hantera de frågor som rör marknadskommunikation på koncernnivå
 • Medverka till framtagandet av koncernens finansiella rapportering såsom delårsrapporter och årsredovisning med beaktande av börsens regelverk, då Bellman Group har ett obligationslån noterat på Nasdaq Stockholm

Hållbarhet

 • Utveckla, planera, driva och samordna koncernens hållbarhetsarbete tillsammans med Kvalitets- och miljöansvariga på dotterbolagen
 • Formulera samt implementera en hållbarhetsstrategi för koncernen med tillhörande målsättningar
 • Samordna insamling, uppföljning och rapportering av hållbarhetsdata
 • Bidra i upprättande, implementering och förvaltning av miljöledningssystem
 • Stödja och utbilda verksamheten i hållbarhetsrelaterade frågor
 • Omvärldsbevaka och samverka med externa aktörer i hållbarhetsfrågor
 • Ansvara för framtagning av en årlig hållbarhetsrapport och klimatbokslut

Din bakgrund

Du har gedigen, strategisk och praktisk, erfarenhet från kommunikation och minst 5 års erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, gärna på koncernnivå, men det är inget krav. Du bör ha kunskap om det noterade bolagets regelverk, och gärna viss erfarenhet av IR-relaterade frågor. Du ligger också långt fram i kompetens kring nya kommunikationskanaler.

Du har en akademisk utbildning, eller motsvarande, inom kommunikation, marknad och/eller ekonomi, samt är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift. Har du dessutom erfarenhet av bygg- eller anläggningsbranschen är det meriterande, men inget krav.

För att trivas i rollen är du en person som tycker om att arbeta självständigt. Du är en god projektledare med förmåga att nätverka och skapa goda relationer. Du behöver vara resultatorienterad samt strukturerad och organiserad. Du bör också ha:

 • Strategiskt tänk och förmåga att se helheten
 • Intellektuell höjd och förmåga att bidra i ledningsgruppsarbetet
 • Kommunikativ förmåga / god skribent
 • Genomförare som får saker att hända
 • Våga ta beslut och stå för sina beslut, driv, energi inför sin uppgift
 • Förmåga att skapa engagemang, få andra med sig, lyhördhet
 • Etisk/moralisk kompass

Övrigt

Anställningen är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt, med hänsyn tagen till ev uppsägningstid. Placering är på Bellman Groups huvudkontor i Solna.

Ansökan

Vi jobbar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan i form av CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast den 8 januari. Med hänvisning till GDPR kan vi inte ta emot CV och ansökningar via mail.

Om Bellman Group

Bellman Group har ett heltäckande erbjudande inom bergsprängning, schaktning, transport och masshantering. Det breda erbjudandet är attraktivt för kunderna och samarbetet mellan dotterbolagen möjliggör merförsäljning. Koncernen har en uttalad förvärvsstrategi och söker efter verksamheter inom kompletterande segment eller geografiska tillväxtområden. Koncernen har huvudkontor i Solna och sysselsätter cirka 400 anställda och 800 underentreprenörer. Under 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på bellmangroup.se.

Hammer & Hanborg

För oss är det skillnad på att bara vara bra och att vara rätt. Kompetens är mycket mer än CV och vi matchar alltid utifrån potential, värderingar och motivation. Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför alla sökande. Vi tycker det ska vara kul att jobba och tror på samarbeten som bygger på förtroende och schyst agerande. Vi uppmuntrar och utmanar varandra och våra kunder att vilja och våga utvecklas. Tillsammans skapar vi framtidens professionella liv. Välkommen med! Läs mer på hammerhanborg.se.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.