KMA-chef till Alligo

Om tjänsten

KMA-chef till Alligo

Tjänst: KMA-chef till Alligo

Företag: Swedol AB

Sista ansökan: 2021-09-30

Ansökan: Ansök här

Alligo är ett affärsområde inom Momentum Group och vi är mest kända på marknaden genom våra starka konceptvarumärken Swedol, TOOLS, Grolls och Univern.

Sammantaget omsatte Alligo 8,1 miljarder kronor 2020 och har cirka 2300 anställda. Tillsammans riktar vi oss i första hand till företagskunder inom industri & verkstad, bygg & anläggning, offentlig verksamhet, åkeri & transport eller jord- & skogsbruk. Vi vet att de efterfrågar högsta kvalitet på produkter, tjänster och rådgivning. För att möta det har vi en kompetent säljkår, nära samarbete med marknadsledande leverantörer och ständig utveckling av egna varumärken och sortiment. Hos oss kan man handla verktyg, förnödenheter, arbetskläder och skydd och man kan göra det i butik, på nätet eller direkt från någon av våra inne- eller utesäljare. Vi har webbhandel och cirka 200 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland.  I vårt arbete vägleds vi av tre gemensamma värderingar: Engagemang, Samarbete och Kompetens. Oavsett roll så arbetar vi tillsammans som en del av ett lag. Ett lag med gemensamma värderingar och ett och samma mål – att få proffsens företag att fungera.

Om tjänsten

På funktionen Affärsutveckling och hållbarhet ligger det övergripande ansvaret för Alligos strategiska utveckling och att vi arbetar strukturerat med kvalitet, miljö och arbetsmiljö (KMA).

Tjänsten som KMA-chef innebär att ansvara för Alligos ledningssystem, hållbarhetsarbete och certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska vara ledaren inom hållbarhet i vår bransch och KMA-chefen är en nyckelspelare för att vi ska hålla oss i framkants.

KMA-chefen har personalansvar för tre medarbetare i det svenska KMA-teamet och operativt ansvar för det nordiska KMA-teamet som inkluderar streckade medarbetare i Norge och Finland

Arbetsuppgifter i tjänsten inkluderar att:

 • Vara den drivande kraften i Alligos arbete med hållbarhet och KMA.
 • Delta vid och planera externa revisioner samt vara kontaktperson mot revisionsledare och certifieringsbolag.
 • Rekrytera interna revisorer och se till de får ändamålsenlig utbildning och ge dem stöd i deras arbete.
 • Medverka vid Ledningens genomgång med ledningsgruppen i Alligo och rapportera resultatet från revisioner, årlig lagefterlevnadskontroll, riskanalyser, bedömning av miljöaspekter, uppsatta kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömål, avvikelsehantering m.m.
 • Vara affärsområdets kontaktperson med externa parter, myndigheter och intresseorganisationer rörande hållbarhet och KMA
 • Säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för omhändertagande och uppföljning av avvikelser, reklamationer och klagomål kopplade till kvalitet, miljö och arbetsmiljö i organisationen samt sammanställa relevant statistik.
 • Ansvara för Alligos systematiska efterlevnad av lagar och regler.
 • Ansvara för att det finns en ändamålsenlig kommunikation kring Alligos ledningssystem och allmänna arbete inom hållbarhet och KMA.
 • Samverka med olika delar av organisationen för att skapa förståelse, bygga kunskap och ge stöd inom ledningssystem och hållbarhetsarbete.

Placeringsort är Tyresö eller Göteborg, tjänsten kräver resor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

 • Relevant högskoleexamen
 • Utbildning i relevanta standarder (ISO 9001, 14001 och 45001)
 •  Utbildning som internrevisor
 • Bred kunskap om hållbarhetsområdet, inklusive klimatfrågor och Amfori BSCI eller likande uppförandekoder
 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av likande tjänst, gärna i en geografiskt spridd organisation som arbetar mot professionella kunder och gör inköp från lågkostnadsländer
 • Erfarenhet av personal- och projektledning samt dokumenterat goda ledaregenskaper, gärna med erfarenhet av att leda på distans.
 • Erfarenhet av processdriven verksamhetsutveckling
 • Goda kunskaper om relevanta miljö- och arbetsmiljörelaterade lagar och bestämmelser
 • Goda språkfärdigheter i svenska och engelska vad det gäller både tal och skrift

Som person är du:

 • Självgående – kan driva sig själv och enheten framåt för att möta interna och externa krav.
 • Strukturerad – arbetar systematiskt, planerar och organiserar arbetet på ett sätt så att det blir överblickbart även för andra och de kan förstå sin roll i det.
 • Affärsmässig och lyhörd – kan sätta in sitt arbete i ett kommersiellt sammanhang och prioritera värde mot resursinsats.
 •  Relationsbyggande och kommunikativ – blir respekterad bland olika typer av människor, sprider engagemang, duktig på att kommunicera och lyssna in vad andra tycker och stimulerar till nära samarbete.

Ansökan

Vänta inte med att skicka oss din ansökan då vi rekryterar fortlöpande och tillsättning kan ske innan ansökningstiden löpt ut. Sök via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via e-post.

I rekryteringsprocessen kan vi komma att tillämpa personlighetstest, bakgrundskontroll, kreditupplysning samt utdrag från belastningsregistret.

Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Peter Söderberg, peter.soderberg@swedol.se

Välkommen med din ansökan!

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.