Enhetschef Miljö och hälsoskyddsenheten

Om tjänsten

Enhetschef Miljö och hälsoskyddsenheten

Tjänst: Enhetschef Miljö och hälsoskyddsenheten

Företag: Kalmar Kommun

Sista ansökan: 2021-06-09

Ansökan: Ansök här

Om tjänsten

Verksamhetsområdet miljö är en del av samhällsbyggnadskontoret och leds av en verksamhetschef. Verksamheten omfattar två enheter, livsmedelsenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten.

Som chef och ledare för miljö- och hälsoskyddsenheten ansvarar du för enhetens verksamhet, budget och personal. Du är nyckelpersonen som ger dina medarbetare förutsättningar att kunna nå sina och verksamhetens mål. I ditt uppdrag leder, utvecklar och följer du upp enhetens arbete på både kort och lång sikt. Du tar dig an arbetsuppgifterna på ett strategiskt, strukturerat och utvecklingsfokuserat sätt och driver verksamheten framåt utifrån de mål som samhällsbyggnadsnämnden fastställt.

I rollen som chef för miljö- och hälsoskyddsenheten deltar du i många samarbeten och dialoger både internt och externt. Du ingår i även i verksamhetsområdet miljös ledningsgrupp.

Miljö- och hälsoskyddsenheten består av en engagerad, kunnig och erfaren grupp på 15 medarbetare. Här arbetar kommunekologer, miljöskyddsinspektörer och hälsoskyddsinspektörer. Enheten arbetar främst med tillsyn enligt miljöbalken men också med naturvårdsarbete.

Din profil

Vi söker dig som har en universitets-/ högskoleexamen inom miljö- och/eller hälsoskydd eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du är väl insatt i relevant lagstiftning och då främst miljöbalken. Du har erfarenhet av myndighetsutövning eller liknade erfarenhet genom arbete i privat sektor.

Tidigare erfarenhet av chef- och ledarskap med ansvar för ekonomi, verksamhet och personal är meriterande, likaså erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.

Som enhetschef krävs att du är drivande, har kunskap och insikt om grupper, har en vilja att delegera och har förmåga att skapa tillit i organisationen. I ditt ledarskap är du ett föredöme, du visar personlig omtanke, inspirerar och motiverar dina medarbetare, bland annat genom ett coachande förhållningssätt.

I Kalmar kommun är vi måna om att ge alla en god service och ett gott bemötande. Vi värdesätter därför en god förmåga att skapa och upprätthålla relationer och bygga upp ett förtroendefullt klimat för samarbete och samverkan både internt och externt.

I rollen krävs att du kan prioritera och fokusera på att skapa resultat tillsammans med andra. Det är även viktigt att du kan formulera dig ändamålsenligt och att du är uthållig i din tjänsteutövning.  Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare. Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!

Samhällsbyggnadskontoret arbetar inom områdena fysisk planering, miljö, lantmäteri, energirådgivning, livsmedel, hälsoskydd och naturvård. Vi hanterar också bygglovsfrågor där stadsmiljö, gestaltning och bevarande är viktiga delar. Vår kommun växer och i det arbetet har samhällsbyggnadskontoret en viktig roll. Med entusiasm, kompetens och driv arbetar vi tillsammans för att förädla och utveckla Kalmar kommun. Välkommen att vara med på vår resa!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.