Engagerad och driven projektledare med miljöprofil

Om tjänsten

Engagerad och driven projektledare med miljöprofil

Tjänst: Engagerad och driven projektledare med miljöprofil

Företag: SKL International AB

Sista ansökan: 2021-04-29

Längtar du efter ett jobb i en internationell miljö där du dagligen bidrar till att göra skillnad för att stärka hållbar utveckling på lokal nivå? Gillar du att ta dig an utmanande uppdrag i komplexa miljöer? Trivs du med att jobba i en modig organisation som ifrågasätter status quo?  Då vet vi att du kommer att trivas och utvecklas med oss. Nu finns en möjlighet att söka jobbet som projektledare med fokus på miljö i Västra Balkan.

Om oss

SKL International är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På uppdrag av framför allt Sida, arbetar vi globalt med att stärka demokrati och god samhällsstyrning på lokal nivå. En viktig komponent i vår verksamhet är självklart miljö och hållbar utveckling i en lokal kontext. På huvudkontoret i Stockholm är vi ca 30 personer och ungefär dubbelt så många kontrakterade på heltid i våra projekt utomlands. Vi söker nu en engagerad, driven och miljökunnig projektledare som vill vara med och bidra till vår vision genom vår projektverksamhet och vårt interna utvecklingsarbete.

Om rollen

Som projektledare blir du ansvarig för en omfattande portfölj där du leder projekt och resurser för verksamhetsutveckling inom miljö i Västra Balkan. I din roll kommer du ansvara för att driva processer framåt med fokus på hållbar utveckling, infrastruktur, investeringar och förbättrad samhällsservice på lokal nivå inom ramen för pågående projekt i Serbien och Bosnien Hercegovina samt framtida insatser i Nord Makedonien. Genom att leda våra miljöprojekt bidrar du konkret till ökad livskvalitet för människors vardag vad gäller tillgång till rena miljöer genom kommunal service (t ex vatten, avfallshantering), hållbar mobilitet, gröna investeringar och infrastruktur.  På ett mer övergripande plan kommer du också bidra till att länder på Västra Balkan ges än bättre förutsättningar till ett framtida EU-medlemskap. Vi söker inte en expert inom miljöområdet utan en person med brett miljökunnande som kan agera som relationsskapare och pådrivare för att ta tillvara och vidareutveckla den kapacitet som finns lokalt och som även kan identifiera och kontraktera den specialistkunskap som behövs för de olika insatserna.

I din roll ansvarar du huvudsakligen för att:

  • Leda projektprocesser och driva det dagliga strategiska och operativa projektarbetet inom ramen för fastställda projektmål
  •  Utveckla och konceptualisera strategiska stödinsatser inom miljöområdet
  • Säkerställa att projektet levererar inom rätt tid, kostnad och kvalitet och ansvara för riskanalys
  • Ha löpande kontakter/samråd med partners/finansiär/uppdragsgivare
  • Ha ansvar för löpande intern och extern rapportering

I din roll ingår också att formulera och initiera nya insatser inom hållbar utveckling på Västra Balkan. Du förväntas också vara intresserad av och kunna stödja oss i övergripande och miljörelaterad affärs- och metodutveckling för hela företaget.

I tjänsten förekommer tjänsteresor.

Vem är du och hur kan du utvecklas tillsammans med oss?

Vi söker dig som har minst akademisk kandidatexamen inom relevant område, t ex miljövetenskap, samhällsplanering, miljöekonomi, biologi, hållbar utveckling, klimat eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.  Eftersom vårt uppdrag syftar till att stärka lokala miljöer ser vi det som extra värdefullt om du själv har arbetat i eller med kommun, region eller kommunförbund i Sverige och gärna inom miljöområdet med samhällsservice eller investeringar. Du ska ha en förståelse för olika internationella miljöer med politiska, sociala och ekonomiska skillnader och dess utmaningar. Du ska även ha egen erfarenhet av projektledning genom resultatbaserad styrning och uppföljning (RBM). Vi ser även gärna att du kan arbeta utifrån jämlikhets- och rättighetsperspektiv i denna kontext. Om du i tidigare roller deltagit i anbudsförfaranden och utarbetande av projektförslag är det ett stort plus.

För att lyckas i jobbet behöver du vara van att leda dig själv där du med god kvalitet planerar, prioriterar och följer upp dina projekt. Du ska kunna tänka och agera långsiktigt och strategiskt och vara beredd på att fatta nödvändiga beslut inom ramen för de projekt du leder. Du har en kreativ och problemlösande förmåga, vilket bidrar till att du flexibelt kan ställa om när förutsättningarna förändras i en komplex och dynamisk miljö. Du skapar tillit i förhållande till dem du samarbetar med och du ger andra möjlighet till delaktighet och påverkan. Som ledare har du också förståelse för och även egna erfarenheter av utmaningarna i ett verksamhetsutvecklings- och processledningsarbete. Du tycker om att samarbeta internt och externt och du är duktig på att skapa och underhålla relationer över tid där du också värdesätter möjligheten att lära från andra du möter. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga vilket innebär att du är lyhörd och skicklig på att förmedla budskap muntligt och skriftligt på svenska såväl som på engelska. Du trivs med att jobba i en interkulturell organisation som SKL International och vi hoppas att du ska kunna berika vår verksamhet med ännu fler perspektiv och erfarenheter.

Vad vi kan erbjuda Dig

SKL International erbjuder dig ett jobb där du växer och utvecklas i takt med vårt dynamiska och omväxlande uppdrag. Eftersom vi är en liten organisation kommer du ha nära till utbyte och dialog med engagerade chefer och kollegor. Vi jobbar aktivt för en öppen kultur med god arbetsmiljö, både vad gäller hur vi samarbetar och hur vi arbetar i SKRs aktivitetsbaserade lokaler på Södermalm i Stockholm.

Vi är en värdebaserad organisation som genomsyras av den grundläggande principen om människor lika värde och respekt för varandra. Vi värderar kunskap, är nyfikna och vill ta del av andras perspektiv och erfarenheter för att utveckla vår verksamhet. Vi har mod att stå för de lösningar som vi tror ger hållbara resultat. Vi ifrågasätter status quo och vågar ta oss an utmanande uppdrag i komplexa miljöer.

Eftersom vi arbetar för mångfald och en jämn könsfördelning välkomnar vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde så snart det går.

Ansökan

Din ansökan i form av ett CV och ett personligt brev skickar du till opportunity@sklinternational.se senast den……… Intervjuer kommer att ske löpande

Om du vill veta mer

Du får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver.

Kontaktpersoner är:

Per-Arne Andersson, VD, SKL International

Tel: 08-452 79 30

Lena Falcón, Projektledare, SKL International

Tel: 08-452 75 33

Facklig representant, AKAVIA, Hoda Saad på hoda.saad@skr.se eller telefon 08-4527575

Varmt välkommen med din ansökan!

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.