Doktorand i strategisk hållbar utveckling

Om tjänsten

Doktorand i strategisk hållbar utveckling

Tjänst: Doktorand i strategisk hållbar utveckling

Företag: Blekinge Tekniska Högskola

Sista ansökan: 2020-01-10

Ansökan: Ansök här

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus. Närhet är ett utmärkande drag för BTH; nära till näringsliv och samhälle, nära till studenterna och nära till högskoleledningen. Närheten till havet är också mycket påtaglig på båda våra campus, och staden såväl som bostadsområden finns inom bekvämt cykelavstånd. BTH står för kvalitet och nytänkande och vill upplevas som ett öppet, spännande och kreativt lärosäte. Vi utvecklar ny kunskap genom vår forskning, som oftast sker i samverkan med omgivningen och med en tillämpning i sikte. Forskningen bidrar till en hållbar framtid, såväl direkt genom forskningsresultat som indirekt genom våra forskarutbildade och genom en forskningsanknuten grundutbildning. För att nå våra mål krävs motiverade och engagerade medarbetare som ges förutsättningar att leverera forskning och utbildning av högsta möjliga kvalitet. Arbetsmiljö och jämställdhet är självklara frågor på agendan och vi strävar efter ständiga förbättringar. Låter det som din framtid?

Institutionen för strategisk hållbar utveckling arbetar med ledarskap och innovation för hållbar utveckling. Forskning, utbildning och samverkan sker med fokus på metodikstöd för företag, kommuner och andra organisationer som vill arbeta strategiskt med hållbar utveckling, det vill säga som vill bidra till hela samhällets omställning till hållbarhet på ett sätt som stärker den egna organisationen. Verksamheten attraherar partners och studenter från hela världen och bidrar starkt till BTH:s fokus på IT och hållbarhet.

Arbetsbeskrivning:

Anställningen omfattar huvudsakligen forskarstudier inom strategisk hållbar utveckling med fokus på systemanalys och hållbar transportsystemutveckling. Detta inkluderar t.ex. deltagande i forskningsprojekt i samarbete med externa partners, publicering av resultat i vetenskapliga fora, projektdesign och sökande av finansiering samt deltagande i doktorandkurser. Anställningen omfattar även viss medverkan i andra arbetsuppgifter på institutionen, exempelvis undervisning. Proportionerna mellan de olika arbetsuppgifterna kan variera.

Behörighet:

För tillträde till doktorandanställning krävs att den sökande är eller blir antagen till forskarutbildning.

Behörig att antas till forskarutbildning är den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § i högskoleförordningen (1993:100)). Den aktuella tjänsten gäller för forskarutbildningens tidigare del, d.v.s. till licentiatexamen.

Meriterande kompetenser och erfarenheter: 

  • Tidigare högskoleutbildning inom miljöområdet, företrädesvis inom strategisk hållbar utveckling och hållbar transportsystemutveckling eller motsvarande.
  • Dokumenterad erfarenhet av systemanalys.
  • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med partners i industri och/eller samhälle, företrädesvis med fokus på hållbar transportsystemutveckling.
  • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete
  • God färdighet i muntlig och skriftlig engelska och svenska
    Erfarenhet av att söka projektfinansiering

Tjänstgöringsort: Karlskrona

Tjänstgöringsomfattning: 100 %

Tillträde: Enligt överenskommelse under första halvåret 2021

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning i upp till 2 år forskningstid. Tjänsten får innehålla upp till 20% annan tjänstgöring (t.ex. undervisning) varvid tiden kan förlängas till maximal 2.5 år.

Lön: För högskolans doktorander tillämpas en enhetlig lönetrappa, vilket innebär att lönen justeras i takt med gjorda framsteg i utbildningen.

Sista ansökningsdag: 2021-01-10

Du ansöker via vårt rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”ansök”.

BTH välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi arbetar aktivt för att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten.

Vi har vald medier för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare för rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner

Sven Borén

tf prefekt

+46734223601

sven.boren@bth.se
Henrik Ny

Forskningsområdesledare för hållbar transport- och energi

+4645538 55 17

henrik.ny@bth.se
Mikael Åsman

Universitetsadjunkt, facklig representant (SACO)

+46455385720

mikael.asman@bth.se
Sandra Falkskär

Universitetsadjunkt, facklig representant (OFR)

+46455385417

sandra.falkskar@bth.se

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.